Медията на скритата истина. За нещата каквито са!

Между медийната грамотност и жестоката индоктринация на фактчекърите

На 18 април 2024 г. в Аула Магна на Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе събитието „Анализ на медии и комуникации – чуй индустрията на живо във ФЖМК!“. Представители на няколко компании, една от които „A Data Pro“ (запис от цялото събитие в YouTube) презентираха слайдовете си пред широка публика от студенти, преподаватели, представители на академичните среди и други. Тук може да видите презентацията на представителите на „A Data Pro“ между 1:01:55-1:16:45.[1]

В хода на презентациите се подчерта, че в сферата на комуникациите и журналистиката е от особена важност значението на данните и решенията, базирани на данни.

Какво обаче се случва, ако тези данни биват манипулирани, и съответно какви решения бихме взели на такава база? Добросъвестни и обективни ли са компаниите с такава дейност и „медийните анализатори“ в тях? Спазват ли заложените в изследванията си методологии, когато обработват данни и анализират? Make-ват ли sense от информацията, както се гласи в някои лозунги, или инженират в обществото внушения, подковани с манипулирани факти и оттам изкривени данни?

С презентацията на представителите на компанията „A Data Pro“ до голяма степен се даде повод за основателно съмнение относно отговорите на тези въпроси. Манипулативни твърдения бяха представени зад паравана „борба срещу дезинформацията“, но всъщност посредством много сходни за дезинформирането и дори клеветенето методи, внушения и подвеждащи или направо неверни твърдения. Макар и да преобладаваха по-скоро внушенията заедно с хлъзгави аргументи, думи и жестове, спрямо които трудно може да се търси отговорност, във въпросната презентация имаше и някои откровено неверни твърдения, за които най-вероятно би следвало да може да се търси отговорност и върху които ще хвърлим светлина по-долу.

Какво и как „специалистите“ считат за дезинформация?

Двамата представители на въпросната компания, за които в рамките на събитието също се споменава, че „водят лекции в националната академия по проверка на фактите на Factcheck.bg”, разпространиха в манипулативен контекст невярна информация, засягаща пряко името, медийното съдържание и авторитета на независимата българска медия Богари Медия.

Тези твърдения и внушения по адрес на медията засягат също така общественото значение и отгласа от мащабно събитие, на което Богари Медия беше съорганизатор, а именно конференцията в БТА на 08.02.2024г. „Българското общество ПРОТИВ новите ГМО“, в която участваха над 140 български организации от най-широк спектър на обществото – граждански и браншови организации, медии, земеделци, пчелари, хуманни и ветеринарни лекари, общественици, работещи за развитието и запазването на българското земеделие, идентичността на страната ни, културата и науката.

Според първия презентатор „една много основна истина“ е, че „ние, хората, подбираме информацията, на която да обърнем внимание, най-вече на базата на това дали тя има интрига, дали има драма, дали има разказ”. Тези разкази в презентацията си представящите наричат „дезинформационни наративи“, чрез които се оказвало „най-силно влияние в ума на аудиторията, особено в сравнение със сухите факти и с данните“.

Една от изложените през тази призма теми е за храната. „Проследяването на наративи“ по тази линия е осъществено между 1 януари – 31 март 2024г., включвайки публикувани през този период постове във Фейсбук с „подвеждащи твърдения, опровергани от Factcheck.bg“. За всеки един от тези 4 „наратива“ се било „доказало вече” от „платформите на Factcheck.bg“, че съдържали невярно или подвеждащо съдържание.

Сред проследените постове фигурира Facebook публикация на Богари Медия, разгласяваща споменатата конференция в БТА.

Нека направим проверка на:

Така наречените „сухи факти“ и „данни“

Кадър от презентация на представителите на A Data Pro
Кадър от презентацията на „A Data Pro“, представена пред широка публика в Аула Магна на ФЖМК, на който се вижда слайд с неверни твърдения по адрес на Богари Медия – Източник: Авторът

Сред така наречените „сухи факти“ и „данни“, показващи един от така наречените „наративи“, беше включено на отделен слайд от въпросната презентация изображение на публичния Facebook пост, разгласяващ конференцията, организирана от Богари Медия. Освен това има и директно посочване на имената на „Сдружение „Агролинк“, Богари Медия, „Близката ферма“, Асоциация на българските села (АБС) и т.н.“ Всички тези имена присъстват на слайда като участници в „дезинформационна кампания“ срещу „злодея“ в лицето на Европейския съюз.

Конкретният „наратив“, на който Богари Медия бива представена за разпространител, е, че „инициативата на Европейската комисия да облекчи правилата за така наречените нови геномни техники“ (НГТ) била всъщност „скрит начин Комисията да прокара дерегулация на опасни ГМО храни“. Споменава се и за подписка, която се разпространявала с цел правителството да блокира този „зловещ ход на Брюксел“.

Редом с тези обидни, неверни или подвеждащи твърдения спрямо Богари Медия, в хода на презентацията бяха посочени множество други материали, свързани с всякакви конспиративни теории (че ЕС и Бил Гейтс ще ни накарат да ядем 3D пържоли и т.н.), фалшиви профили и фейсбук групи, бълващи откровено неверни и абсурдни дезинформативни съобщения. Това е важно да се уточни, тъй като контекстът, в който се поставя името на Богари Медия (и не само), също беше, както конкретните твърдения по неин адрес, уронващ и очернящ.

Нещо повече: внушава се в по-общ план, че (наред с всякакви конспиратори и откровени дезинформатори) Богари Медия участва в разказването на „приказка“ срещу „лошите, които са тайните елити“, които „заговорничат“ и „се стремят да извършат зло на нас жертвите, които сме обикновените хорица“.

Освободени ли са от отговорност „изобличителите“ на дезинформация?

Въпросните специалисти изрично посочиха за себе си като медийни анализатори от „A Data Pro“, че не са тези, които казват кое е дезинформация, но че „тази чест“ и „отговорност“ се падала на журналистите.

Може би тук се цели някакво делегиране на отговорност извън въпросните „анализатори“ към „журналистите“. Нека видим обаче дали това би било оправдано и дали действително представителите на „A Data Pro“ не носят пряка отговорност за манипулациите, които сеят собственоръчно.

Предвид, че самите презентатори споменават на няколко пъти изрично Factcheck.bg[2] като източник на доказателства относно изложените „наративи“, явно от там би следвало да бъдат визираните журналисти.

Важно е да се уточни, че в хода на въпросната презентация няма нито едно позоваване на конкретна статия или материал от платформите на Factcheck.bg. За сметка на това има само обща декларация, че всичко, което се представя и се е ползвало като невярно или подвеждащо съдържание, било проверено и доказано именно от там.

Какво казват от Factcheck.bg?

Точно предвид факта, че няма конкретно посочване на журналистическия материал, доказващ т.нар. „дезинформационен наратив“, който Богари Медия била разпространявала, се наложи допълнително проучване. Така става ясно, че най-вероятно се е имала предвид една публикация от 22.12.2023 в категория „Фактите за“ на официалния сайт на Factcheck.bg, озаглавена „Регламентът на ЕС за новите геномни техники не отменя правилата за ГМО храните“.

В тази публикация се посочва, че „в новия Регламент никъде не е посочено, че регулациите за отглеждане на всички ГМО отпадат“, но също така, че „според сега действащото законодателство в ЕС всички растителни продукти, при които са използвани новите геномни техники, попадат в категорията генно-модифицирани организми (ГМО) и подлежат на еднаква регулация“.

Специалистите от „A Data Pro“ обаче казват съвсем друго. Изреждайки 4-те си „наратива“, като втори излагат, че „ЕС иска да прокара дерегулация на опасни ГМО храни“. В публикацията на Factcheck.bg не се опровергават твърдения за определени храни, били те опасни или други, а само твърдения, свързани с дерегулация на всички ГМО храни изобщо (или както е в заглавието на материала – ГМО храниТЕ). Посочва се още съвсем ясно, че към настоящия момент растенията, получени чрез т.нар. НГТ, попадат под дефиницията за ГМО. Именно този определен тип ГМО растения се цели да заобиколи сега действащата регулация, което в публикацията на Factcheck.bg не се опровергава по никакъв начин (и което е верен факт, а не невярно или подвеждащо съдържание). Опровергава се само твърдението, че всички ГМО щели да отпаднат от регулация, което Богари Медия не е разпространявала.

Така опроверганото от Factcheck.bg невярно или подвеждащо съдържание всъщност не присъства в публикациите на Богари Медия, а и като цяло не потвърждава конкретния така наречен от специалистите на „A Data Pro“ „дезинформационен наратив“. Може да изглежда, че се „хващаме за запетайката“, но в случая тази „малка“ промяна в твърденията тотално изменя смисъла им. Едното твърдение не отразява действителността, докато другото, приличащо на него, е истина. Проблемът е, че комуникатори именно на вярното и значимото за обществото съобщение се посочват за разпространители на „дезинформационен наратив“.

Това на свой ред показва, че тези „медийни анализатори“, които не били казвали кое е дезинформация, всъщност де факто базират (със сигурност поне) един от „наративите“ си на твърдения, които не са определени като неверни или подвеждащи от посочените журналисти. Съответно те в случая са тези, които съвсем директно „казват“ кое е дезинформация вместо журналистите, за които (бланкетно) твърдят, че имали „честта“ и „отговорността“ да го правят.

Нека завършим с проверка и на конкретните „сухи факти“, които явно не са били проверени от журналисти и съответно поставят под въпрос релевантността на последващите от тях все така „сухи“ (може би откъм истината/реалността?) данни:

Неманипулираните факти

Манипулативно твърдение: Богари Медия е сред разпространителите на дезинформация, в която ЕС е „злодей“.

Факт: Богари Медия алармира на 06.02.2024г. обществото „относно изменение на регламента за ГМО продукция, което изважда определен тип ГМО от обхвата на регулацията, наричайки ги „нови геномни техники“ и допускайки отглеждането им и циркулацията им на пазара в рамките на ЕС“. Предвид важността на това събитие Богари Медия е и съорганизатор на конференция, на която поканените юристи, учени, общественици и представители на над 140 организации изразиха своята позиция категорично против нови и всякакви ГМО, заявявайки изрично, че не са против Европа и не са просто евроскептици, но се събират в защита на европейските ценности и в „защита на българската земя, българските деца, българската чиста храна“, както и в защита на „върховенство на закона, което в момента се заобикаля“, като по този начин отстояват кауза, която е по-голяма от всякакви политически интереси и засяга не само българите, но и всички европейски народи.

Манипулативно твърдение/внушение: Богари Медия участва в цялостна дезинформационна кампания, чиято цел/жертва е Европейският съюз, докато в по-общ план разказва цяла приказка за лоши елити срещу обикновените хора.

Факт: Богари Медия осъществява своята дейност, както и медийно сътрудничество и подкрепа на събития, така че да се запълни липсата на дебат и обсъждане в широката общественост на по-голям спектър от теми и конкретни въпроси, които касаят обществото, но често минават под радара на вниманието на българските граждани. За нас общественото мнение и важните за обществото събития и теми не са „дезинформационен наратив“, а критиката към определени нередности в администрацията на ЕС и на глобално ниво не е нито евроскептицизъм, нито конспиративна теория, включваща „лоши елити“ и други подобни.

На конференцията се изрази най-вече критика относно своеобразното придвижване на националната българска позиция относно споменатия регламент от „против“ към „въздържал се“. Критиката беше основана най-вече на факта, че позицията се променя на „въздържал се“, докато общественото мнение, потвърдено и от участниците в конференцията, продължава, както преди, да бъде все така категорично против нови и всякакви ГМО. Повече относно широкия обществен дебат, който не се проведе, въпросите, които МЗХ избягваше, и общественото мнение, в което нямаше вслушване, при формирането на тази национална позиция, може да проследите в Богари Медия. Това има връзка и със следващото манипулативно твърдение.

Манипулативно твърдение: Разпространява се подписка, целяща правителството да блокира този „зловещ ход на Брюксел“.

Факт: С край на подписване до 11.04.2024 г. е била отворена петиция („Не“ на новите ГМО) от Сдружение „Агролинк“ до Министър председателя, Министъра на земеделието, Министъра на околната среда, Министерството на здравеопазването и Народното събрание на Република България, с която подписалите се категорично са заявили, че смятат, че „Българското правителство и българските депутати в Европарламента трябва да гласуват с „НЕ“ на новото законодателство за нови ГМО“, че „Политиците трябва да дадат приоритет на правата на потребителите и опазването на околната среда, и здравето пред икономическите интереси на няколко мултинационални компании!“ и че „Всяка страна членка на ЕС като суверенна държава да има право на собствени решения, свързани със земеделското производство, храната и опазването на околната среда.“ Платформата, посредством която се е отворила тази петиция, е openPetition.

Заключение

Виждаме как „малка“ манипулация във фактите чрез премахването на един пълен член („ГМО храни“ вместо „ГМО храниТЕ“) може да създаде цял т.нар. „наратив“ или „приказка“, или „разказ“, който бил дезинформационен, и даже да се изчислява „ефектът“ от него с някакви цифри, получени на тази база. Още по-опасно би било, ако се взимат лични, корпоративни или каквито и да било решения, базирани на такива данни и псевдоизследвания.

В този смисъл с настоящата статия се цели единствено изострянето на вниманието, така че да не бъдем манипулирани чрез такива „сухи факти“ и данни. Да, може би ако приемем истината за овлажняващ фактор и реалността за нещо мокро, то сухотата и безводието е нещо, което специалистите от подобни компании явно доста добре постигат в медийните си анализи.

От друга страна, е много добре, че подгизналите от лъжа, манипулация и внушения „факти“ и „данни“ стават очевидни и се разкрива, че съществуват. По тази причина трябва да се озъртаме дълбоко и всякога да бъдем мнителни към били те големи или всякакви компании, корпорации, групи, „експертите“ и т.н., с добре звучащите им иначе „каузи“ като „борба срещу дезинформацията“, „медийна грамотност“ и прочее, но отречени от истински смисъл и съдържание. (Претекстът за „борба с дезинформацията“, без да е ясно какво точно се разбира под „дезинформация“, е удобен инструмент за налагане на цензура и ограничаване на свободата на словото и възможностите на хората да се информират.)

Всъщност, моделирайки мнението ни така, че да бъде „вярното мнение“[3], внушават „правилната“ според тях позиция с „верните“ факти, въз основа на които после генерират данни, срещу които пък да не можем да кажем нищо. Ключът към разкриването на цялата илюзия и симулация на подобни социални инженери всъщност се крие точно в нашето доверие и това на кого го отдаваме. Именно така можем да разбуним духовете около скритата истина, към която ние от Богари Медия всячески се стремим и която няма да спрем да разкриваме.


[1] Чрез настоящата публикация по никакъв начин не се цели уронването на престижа или някаква целенасочена кампания срещу компанията „A Data Pro“, но тъй като „специалисти по обучение“ в „A Data Pro“ представиха публично на това събитие манипулативни презентационни материали по адрес на Богари Медия, няма как в настоящата публикация да не присъстват факти, които би могло да се счете, че показват въпросната компания в неблагопроятна светлина.

[2] Платформа в България, която се занимава ексклузивно с проверка на факти – инициатива на Асоциацията на европейските журналисти – България (АЕЖ), с екип от професионални журналисти без партийни обвързаности с цел да се борят с нарастващото количество дезинформация в българската медийна среда.

[3] Коментар на Иво Хубанов и Николай Първанов в предаване на Испанеум на много пряко свързаната със съдържанието на настоящата публикация тема „В какво ни възпитават медиите днес? (Втора част)

Тъмбнейл Подкаст Град на Високо

Подкаст: Град на Високо

Виж повече

Последно качени