Медията на скритата истина. За нещата каквито са!

Испанеум

Испанеум ("виждам всичко" на древната реч) е предаване, от което зрителите могат да почерпят истински свободен поглед върху значимите събития и процеси в обществото отвъд съвременния информационен потоп.

Публикации

Последно качени