Медията на скритата истина. За нещата каквито са!

Богари Медия и Агролинк стартират заедно със 140 организации Движение „Да опазим българската земя и храна“

На 08.02.2024г. на конференция в БТА, организирана от Богари Медия и Агролинк, над 140 български организации от най-широк спектър на обществото – граждански и браншови организации, медии, земеделци, пчелари, хуманни и ветеринарни лекари, общественици, работещи за развитието и запазването на българското земеделие, идентичността на страната ни, културата и науката, заявиха общата си позиция относно бъдещето на българската земя и храна и обявиха стартирането на Движение „Да опазим българската земя и храна“!

Повод за конференцията беше предложението на ЕК, което изважда определен тип ГМО от обхвата на регулацията, наричайки ги „нови геномни техники“ и допускайки отглеждането им и циркулацията им на пазара в рамките на ЕС.

Въпросът с въвеждането на новите геномни техники не е решен окончателно. На 7 февруари с крехко мнозинство Европейският парламент подкрепи законодателното предложение на Европейската комисия. Съветът на ЕС, където България гласува с „въздържал се“, обаче не постигна съгласие и тепърва ЕК ще трябва да започне преговори с всяка държава-членка. Истинският обществен дебат за новите геномни техники тепърва започва.

Следете страницата на Богари Медия, както и на Движение „Да опазим българската земя и храна“ за повече информация!

Богари Медия
Богари Медияhttps://bogari.bg/
Bogari Media - Медията на скритата истина - за нещата каквито са!

Последно качени