Медията на скритата истина. За нещата каквито са!

Спайк протеинът вреди на адаптивния имунитет, показват нови изследвания

По-подробното изучаване на действието на шиповия протеин на SARS-CoV-2 в човешкото тяло привлича много учени, защото повечето от използваните в момента ваксини срещу вируса са базирани на вкарване на РНК код, целящ да “обучи” клетките на тялото сами да създадат шипов протеин, който впоследствие да “преборят” с антитела. Това прави въпроса за безопасността на шиповия протеин ключов.

Шиповият (спайк) протеин и адаптивният имунитет

Новопубликувано изследване на учени от шведски университети разглежда механизмите, по които шиповият протеин влошава адаптивния имунитет на организма. 

Адаптивният имунитет играе решаваща роля в борбата срещу инфекцията със SARS-CoV-2 и пряко влияе върху клиничните резултати на пациентите. Клиничните проучвания показват, че пациентите с тежък COVID-19 проявяват забавени и слаби адаптивни имунни отговори; обаче механизмът, чрез който SARS-CoV-2 възпрепятства адаптивния имунитет, до момента остава неясен. Настоящето изследване показва, че шиповият протеин на SARS-CoV-2 значително потиска възстановяването на увредена ДНК, което е необходимо за ефективен имунитет. Авторите откриват, че шиповият протеин се локализира в ядрото и инхибира възстановяването на ДНК. 

Двете най-важни защитни системи на организма са имунната система и системите за възстановяване на ДНК. Появяват се все повече доказателства, че тези две системи са взаимозависими, особено по време на развитието и узряването на лимфоцитите. Например, загубата на функция на ключови протеини за възстановяване на ДНК води до дефекти, които от своя страна възпрепятстват производството на функционални В и Т клетки, а това пък води до имунодефицит. Вирусната инфекция обикновено предизвиква увреждане на ДНК чрез различни механизми. Ако увреждането на ДНК не може да бъде правилно поправено, това ще допринесе до усилване на симптомите, причинени от вирусна инфекция. Възстановяването на увредена ДНК се извършва главно в ядрото, за да се осигури стабилност на генома. 

Изненадващо авторите откриват изобилие от шипов протеин в ядрото. Данните на цялото изследване показват, че шиповият протеин пряко засяга възстановяването на ДНК в ядрото. Като се има предвид, че използваните в момента ваксини са на базата на пълноразмерен шипов протеин, авторите смятат, че това създава потенциал за странични ефекти, и предлагат използването на т.нар. RBD ваксини, базирани на сегменти от шиповия протеин.

Какви други вреди от шиповия протеин се откриват напоследък

Въпреки че някои учени повдигнаха въпроса за безопасността на шиповия протеин, техният глас беше заглушаван с повтаряне на констатации, че шиповият протеин не е токсичен, не уврежда органи, не навлиза в кръвообращението и т.н. Напоследък обаче започват да излизат научни изследвания, които опровергават това. За буквална токсичност не може да става дума, но както се вижда от резултатите на коментираното проучване, ролята на шиповия протеин е много “по-подмолна”, защото навлиза в ядрото на клетката и възпрепятства възстановяването на увредена ДНК, което в по-далечен план води и до проблеми с имунитета.

Това не е единственото изследване, предизвикващо известен скептицизъм по отношение на биологичните действия на шиповия протеин и видовете произведени антитела. Някои статии съобщават, че шиповият протеин сам по себе си (без да е част от корона вируса) може да увреди ендотелните клетки и да наруши кръвно-мозъчната бариера. 

Друго изследване разглежда въпроса дали шиповият протеин може директно да предизвика коагулация на кръвта в допълнение към възпалението. Установено е, че SARS-CoV-2 шипов протеин в подобна концентрация (~10 μg/mL) като вирусния товар при критично болни пациенти, може да причини директно коагулация на кръвта и тромбоза. При in-vivo опити върху вид риба се вижда, че тромбозата настъпва за много кратко време (3-5 минути), което предполага директен ефект на шиповия протеин върху тромбозата, а не индуцирано от възпаление съсирване.

Да не забравяме, че целта на ползваните в момента ваксини е точно предизвикването на производство на шипови протеини от нашето тяло, т.е. този процес се насърчава, а се оказва, че влиянието на шиповия протеин все още се проучва. Самият факт, че в повечето научни публикации напоследък фокусът се измества върху разработките на RBD ваксини (които използват само сегмент от шиповия протеин, а не цялата му дължина), донякъде безгласно, а на места и съвсем открито, признава неблагоприятните странични ефекти, които могат да бъдат предизвикани от него. При това говорим вече не за еднократно усилване на производството на шипов протеин от клетките, а за периодично такова през около шест месеца.

Може ли иРНК да променя генома на човешката клетка

От тази година е и изследване, представящо първото доказателство, че сегментите на РНК могат да бъдат записани обратно в ДНК, което потенциално оспорва централната догма в биологията и може да има широки последици, засягащи много области на биологията. Досега се смяташе, че полимеразите работят само в посока на запис от ДНК към ДНК или РНК. В този смисъл е редно да се повдигне отново въпросът: Генна терапия ли са новите иРНК ваксини срещу Ковид-19? Според европейското законодателство – да, но интересно е как в САЩ дефиницията за ваксина се промени.

Затова всички уверения как РНК от ваксините остава за кратко в тялото и не влияе на ДНК, на този етап на проучване са меко казано подвеждащи. Истината е, че макар работата върху разбирането и контролирането на процесите в човешкия геном да продължава от много години и да е постигнат напредък в генното модифициране и коригиране, всъщност учените са далече от това да знаят какви ще са последствията от всичко това. Може да се окаже, че макар запалили клечка кибрит и радващи се на разпръснатата светлинка в тъмна стая, не виждат, че целият под на стаята плува в бензин.

Какво трябва да знаем за ваксините срещу Ковид 19?Повече за политическите и обществени процеси относно Ковид ваксините можете да проследите в предаването КОВИД-19 ВАКСИНИТЕ – ПОЛИТИКА, ИКОНОМИКА И ИДЕОЛОГИЯ на Студио Градът.

Богари Медия
Богари Медияhttps://bogari.bg/
Bogari Media - Медията на скритата истина - за нещата каквито са!

Последно качени

Свързани постове