Медията на скритата истина. За нещата каквито са!

Проследяване на неваксинираните се прикрива от медиите

В средата на февруари 2023 г. д-р Джоузеф Меркола докладва, че правителството на САЩ тайно е проследявало онези, които не са получили ваксина срещу COVID или са ваксинирани само частично, чрез неизвестна досега програма за наблюдение, разработена от Националния център за здравна статистика на САЩ (NCHS).

Вашите медицински данни не са толкова лични, колкото си мислите

Законът за преносимост и отчетност на здравното осигуряване (HIPAA) е пълен с изключения, когато става въпрос за поверителност. Федерални агенции като Министерството на здравеопазването и социалната политика на САЩ (HHS) и Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) например са освободени от клаузите за поверителност и имат достъп до идентифициращи данни – особено ако има огнище на инфекциозно заболяване, било то реално или фиктивно. Правителствени агенции, трети страни или „обхванати субекти“ също могат да използват редица вратички за повторно идентифициране на предишни деидентифицирани данни на пациенти.

Фактчекърите и Ройтерс опитват да замажат разкритията

Броени дни след доклада на д-р Меркола „независимите проверители на факти“ се втурват да развенчаят идеята, че отделни хора се проследяват или че с тези данни може да бъде злоупотребено. Най-фрапиращият пример за „дезинформация“, който проверката на фактите на USA Today успява да открие, е публикация в социалните медии, която „генерира почти 200 харесвания за по-малко от месец“.2 За повечето инфлуенсъри това е нищо. Защо USA Today се стресира заради публикация с някакви си 200 харесвания? Ройтерс също излезе с проверка на фактите и, подобно на USA Today , заявиха, че в доклада на д-р Меркола липсва „контекст“. 3

Контекстът на новите диагностични кодове

От СЗО по време на пандемията са допълнени кодовете в Международната класификация на болестите. При „непълна ваксинация“ са се появили под-кодове за неваксиниран, частично ваксиниран и напълно бустериран против Covid-19.

Разбира се, оправданието за това надничане в „личния свободен избор“ на пациента е, че уж тези кодове „ще помогнат на лекарите да идентифицират пациенти, потенциално изложени на риск от по-тежко протичане на COVID, и да помогнат на здравните служители да проследят ефективността на ваксината и статистиката за смъртността, наред с други въпроси, свързани с общественото здраве.“

Дали тези данни служат само за обобщена статистика

Така се твърди. Същевременно „балансирайки защитата на индивидуалната здравна информация с необходимостта от защита на общественото здраве“, Правилото за поверителност изрично разрешава защитена здравна информация да бъде разкривана за определени цели на общественото здраве. Например обхванатите субекти могат да предадат без вашето разрешение защитена здравна информация на орган за обществено здравеопазване, законно упълномощен да събира или получава информацията с цел предотвратяване или контролиране на заболяване, нараняване или увреждане…

Правителствените агенции и редица трети страни или „обхванати субекти“ реално могат да използват редица вратички, за да идентифицират отново деидентифицирани преди това данни на пациенти. Това е обяснено в документ от Закона за общественото здраве на CDC, описващ подробно законното споделяне на лични медицински данни: 5

„Докато Законът за преносимост и отчетност на здравното осигуряване ограничава използването и разкриването на здравна информация, той също така позволява някои изключения за вторична употреба за целите на общественото здраве. Законът за преносимост и отчетност на здравното осигуряване предвижда определени обстоятелства, при които данните на пациентите могат да бъдат разкривани на здравните отдели без разрешение на пациента.“

„Съгласно Закона за преносимост и отчетност на здравното осигуряване доставчиците могат да разкриват данни за пациенти, които могат да бъдат идентифицирани (защитена здравна информация), ако се изисква от закона, което позволява на щатите да приемат правни изключения от ограниченията на Закона за преносимост и отчетност на здравното осигуряване.“

„Доставчиците могат да разкрият защитена здравна информация без разрешение от пациента, когато данните са били „деидентифицирани“…, но все пак позволява повторна идентификация от доставчици или регионални организации за здравна информация чрез рандомизирани изходни кодове на пациенти, ако се наложи предупреждение за обществено здраве или доклад за случай.“

„И накрая, доставчиците могат да разкрият „ограничен набор от данни“, включително дати и пощенски кодове, без разрешение и въпреки това да идентифицират отново пациентите, ако поддържат кодове на пациенти, извлечени от определени идентификатори.“

Опасенията са основателни

Д-р Меркола директно твърди: „И така, може ли вашият ваксинационен статус да бъде достъпен за федералните здравни агенции? Да. Може ли тази информация да бъде идентифицирана? Абсолютно да. Това означава ли, че вие, като физическо лице, може да бъдете наблюдавани и/или да бъдете хванати в мрежа за принудително ваксиниране или в крайна сметка да изпитате отрицателни последици в други области от живота си поради ваксинационния си статус? Вероятно. 

Законите за „поверителност“ на САЩ със сигурност допускат такива сценарии и като се има предвид поведението на правителството през последните три години, би било наивно да вярваме, че те никога няма да използват данните ви за ваксинация срещу вас.“

Ройтерс мъти водата, за да скрие следенето

Проверката на фактите от Ройтерс подчертава, че медицинските доставчици са използвали общия код Z28.3 (който представлява „недостатъчно имунизиран“) от 2015 г. и че „тези кодове не се използват за цели извън мониторинга и докладването на болести и статистически данни за смъртността или за фактуриране на застраховки .

Ала въпреки че наистина кодът Z28.3 на Международната класификация на болестите (МКБ) съществува от години, новите подкодове, които проследяват състоянието на инжектиране на COVID, бяха добавени в средата на септември 2021 г. по време на заседание на Комитета за координация и поддръжка на МКБ-10, като по време на тази среща те уточниха, че „има интерес да можем да проследяваме хора, които не са имунизирани или са само частично имунизирани“. По-долу следва екранна снимка на страница 194 от дневен ред 6 , разпространен по време на тази среща. Тук няма никаква неяснота. Новите кодове по Международната класификация на болестите ICD-10 бяха добавени със специфичната цел за „проследяване на хора“, които не са инжектирани или са инжектирани само частично срещу COVID-19.

Те не казват, че искат да проследяват „общите данни за населението“. Те изрично казват, че „хората“ трябва да бъдат проследявани. Те също така ясно заявяват, че това проследяване е „ценно за общественото здраве“. Отново, ключовите думи „обществено здраве“ отварят вратата за достъп на федералните здравни агенции до данни, които могат да бъдат идентифицирани!

Правителството иска да се добере и до мотивите на всеки човек относно ваксинацията

Допълнителни подкодове уточняват „защо“ човек е избрал да не получи ваксина срещу COVID или е спрял да получава бустери. Тези кодове са изброени на екранната снимка по-долу, под Z28.3 Състояние на недостатъчна имунизация. 7

Използването на „статус на просрочена имунизация“ под код Z28.39 също ни казва нещо за това накъде води всичко това. Delinquent означава „пренебрегващ задължение“ или „виновен за престъпление“. Престъпление ли е отказът от бустери? Може би не днес, но някой ден това може да се случи и вероятно тези кодекси поставят основата за този вид медицинско преследване.

Всички пропуснати ваксинации ще бъдат проследени

Друга подсказка, че тези кодове ще станат неразделна част от мрежата за контрол на биосигурността, дори ако сега не се използват по този начин, е фактът, че код Z28.39 – „Друг статус на недостатъчна имунизация“ 8 – трябва да се използва „когато пациентът не получава други ваксини, различни от COVID.“ 9 С други думи, проследяват се ВСИЧКИ ваксинации, не само ваксината срещу COVID, и отново могат да използват подкодовете Z28.3, за да идентифицират защо сте отказали дадена ваксина. 

Също така бе добавен таксуван код ICD-10 в Международната класификация на болестите за „консултации за безопасност на имунизацията“, който обяснява кодовете, описващи подробно „защо“ сте отказали ваксина. Така че, ако не сте получили ваксина поради „лично решение“ (код Z28.2) или поради „лични убеждения или групов натиск“ (код Z28.1), тогава вашият лекар може да си изтегли такса от вашата медицинска застраховка, тъй като имате особено мнение относно кампанията за ваксинация.

Кодовете могат да се използват и за добро, но дали

Ерик Бърнет, който специализира в болнична и вътрешна медицина в Колумбийския университет, твърди, че кодовете на ICD-10 също могат да помогнат за проследяване на данни за ефикасността на ваксината, включително за сравнения между ваксинационните статуси на болнични или интензивни пациенти с COVID, или данни за смъртността на пациенти, базирани на статус на ваксинация. Уви, рискът правителството на САЩ да злоупотреби с личните здравни данни е по-голям от възможността те да бъдат използвани за защита на обществеността от опасни иРНК инжекции, като се има предвид колко огромни количества данни, показващи вреди, вече са умишлено игнорирани.

CDC отказва да отговаря на въпроси относно новите кодове

Друга червена лампа бе фактът, че Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) отказаха да отговорят на въпроси относно това, как възнамеряват да използват новите кодове на Международната класификация на болестите ICD-10. В средата на февруари 2023 г. девет републиканци от Камарата на представителите изпратиха писмо до CDC с искане за отговори на тези пет въпроса: 11

  • Защо CDC и Националният център за здравна статистика (NCHS) решиха да започнат да събират данни защо американците са избрали да не приемат ваксината срещу COVID-19?
  • Как CDC и Националният център за здравна статистика на САЩ (NCHS) възнамеряват да използват тези нови кодове от Международната класификация на болестите (ICD) за ваксинация срещу COVID-19?
  • Какви стъпки предприемат CDC и Националният център за здравна статистика на САЩ, за да гарантират, че частната здравна информация на американците, съдържаща се в системата ICD, е защитена?
  • Ще потвърдят ли CDC и Националният център за здравна статистика на САЩ, че не са, няма и не могат да създадат база данни на американци въз основа на техния статус на ваксинация срещу COVID-19?
  • Могат ли CDC и Националният център за здравна статистика на САЩ да потвърдят, че частните компании нямат достъп до списъците на ваксинационния статус на американците срещу COVID-19 чрез системата на Международната класификация на болестите (ICD) или друга база данни, контролирана от CDC и Националния център за здравна статистика на САЩ?

Както се съобщава от The Daily Signal на 28 февруари 2023 г., CDC по някаква причина не иска да отговори на тези въпроси.12 „Кодовете на ICD бяха въведени през април 2022 г., но Националният център за здравна статистика на САЩ няма данни за кодовете и няма да проследява тази информация“, каза Ник Спинели, говорител на Центровете за контрол и превенция на заболяванията: „Кодовете са разработени и управлявани от Световната здравна организация, за да позволят на доставчиците на здравни услуги да проследяват в своите практики…“

Крайната цел – глобална база данни за ваксинационните паспорти

Споменаването на СЗО ни отвежда до мисълта, че цялата тази информация най-вероятно ще бъде прехвърлена в глобална база данни за ваксинации. Оттук и причината, поради която СЗО разработва и управлява кодовете на Международната класификация на болестите ICD-10. Това ще позволи „хармонизирането“ на здравеопазването в целия свят. Едва ли е случайност фактът, че СЗО разработва и управлява тези нови кодове, които проследяват статуса на ваксинация. Вече знаем, че СЗО работи върху глобален паспорт на ваксината.

За да работи правилно, една глобална система за паспорти на ваксини се нуждае от глобална база данни за ваксинациите и не може да се каже, какви мерки за поверителност въобще може да има такава база данни. Това, което знаем, е, че белите книги13 и предложенията за законодателство14, публикувани по време на ерата на COVID, които обсъждат проследяване на здравето и/или паспорти за ваксини, подчертаха, че опасенията за поверителността трябва да бъдат смекчени или напълно премахнати, за да се гарантира глобална биосигурност.

Видяхме също как статусът на „ваксиниране“ срещу COVID изобщо не се счита за частен медицински въпрос през 2021 г. и 2022 г. На много места трябваше да разкриете статуса си и да покажете доказателство, че сте били имунизирани. И все пак масовите медии сега искат да повярвате, че вашият статут на инжекция с COVID бил защитен от законите за медицинска поверителност. Доста нелепо твърдение.

Както отбелязва д-р Робърт Малоун в статия от 25 януари 2023 г. в Substack, тази система за паспорт на ваксина се въвежда точно под носа ни и би било невероятно наивно да мислим, че тези нови кодове по Международната класификация на болестите ICD-10 не са част от тази схема: 15

„Административната държава е заета с изграждането на паспортна система за ваксини, която ще бъде активна, преди повечето американци да осъзнаят какво им се прави. Никой няма да почука на вратата ви и да пита за ваксинационния ви статус. Защото вече го знае…“

„Те не се нуждаят от одобрение от Конгреса или съдилищата, защото ние сме им дали информацията чрез нашите доставчици на здравни услуги. CDC е правителствената организация, която има за задача да проследява статуса на ваксините на отделните лица.“ 

„Те вече имат записите, както и актуализирана информация за бустер. Те просто трябва да променят някое определение тук и там или да накарат президента Байдън да запази извънредната ситуация за общественото здравеопазване COVID-19 в сила за неопределено време и паспортите на ваксината ще бъдат свършен факт.“

Насила налагат електронни медицински досиета

От 1 януари 2014 г. правителството на САЩ изисква от обществените и частните доставчици на здравни услуги да приемат и използват електронни медицински досиета (ЕМД), ако искат да отговарят на условията за пълно възстановяване на разходите по Medicaid и Medicare.

Правителството също така финансово стимулира лекарите и болниците да приемат електронни здравни досиета (ЕЗД), които съдържат много по-комплексна информация за пациента отколкото ЕМД.16 По същество ЕЗД е това, което получавате, когато лекарите споделят вашите медицински данни, за да създадат един изчерпателен файл, който обхваща всичките ви взаимодействия с медицинската система. Въпреки че това звучи добре на теория, Big Pharma веднага се възползва от възможността да злоупотреби с него, като постави реклами за лекарства в системата на електронни здравни досиета.

Това от своя страна увеличи медицинските разходи и доведе до неправилни решения за предписване, които излагат пациентите на риск!17 Пациентите също са пряко насочени към маркетинга на лекарства чрез портали за пациенти.

Лекарите и болниците, които са приели ЕЗД, получават допълнително заплащане. Между 1 януари 2011 г. и 31 декември 2016 г. центровете за Medicare & Medicaid Services (CMS) изплатиха стимулиращи плащания на ЕЗД на болниците на обща стойност 14,6 милиарда долара.18 Междувременно онези, които избраха да не събират, споделят и докладват клинични данни за пациенти, бяха финансово санкционирани чрез намалени възстановявания на Medicare. 19,20

Тези „тояги“ и „моркови“ доведоха до бързото приемане както на електронните здравни досиета, които правителството изисква, ако иска властта да контролира населението чрез медицина, и сега знаем, че точно това възнамерява да направи.

Трансхуманизмът се прилага чрез храна и медицина

В края на септември 2022 г. президентът Байдън изложи „смела цел“ да „сложи край на глада и да увеличи здравословното хранене и физическата активност до 2030 г.“ чрез федерално подкрепена кампания „Храната е лекарство . 21

Интегрирането на храните и храненето със здравеопазването, така че храните и здравните политики да бъдат под един чадър, ще улесни създаването на нови политики, финансиране и контрол върху двете области. В крайна сметка покупките на храна и здравните досиета ще бъдат свързани с вашия паспорт/дигитална самоличност за ваксина, която също съдържа вашите образователни досиета, досиета за пътуване, досиета за работа и банкови сметки.

Очевидно е, че тази кампания „Храната е лекарство“ няма нищо общо с насърчаването на истинското хранене или пълноценната храна, тъй като през същия месец Байдън подписа и „Изпълнителната заповед за напредък в биотехнологиите и иновациите в биопроизводството за устойчива, безопасна и сигурна американска биоикономика“. 22

Това уточнява, че биотехнологиите и генното инженерство се използват за трансформиране на хранително-вкусовата и медицинската промишленост с цел насърчаване на трансхуманистична програма. Всичко е свързано със създаването на фалшиви, синтетични и генетично манипулирани храни и бъркането в човешкия геном.

В по-голям мащаб този план се насърчава и от Световната здравна организация, която се опитва да завземе властта над здравеопазването в световен мащаб чрез измененията на Международния здравен регламент (IHR) и Договора за пандемията

СЗО също се стреми да постави храната, лекарствата и климата под един чадър. Това би им позволило да контролират световното население по различни начини, тъй като проблемът с климата може да бъде позициониран като проблем на общественото здраве или проблем с храната и обратното. С други думи, хората могат да бъдат принудени да ядат буболечки вместо говеждо, защото това „благоприятства климата“. Използването на лични превозни средства може да бъде ограничено, тъй като помага за намаляване на замърсяването от превозни средства, което застрашава общественото здраве и т.н.

И така, за да затворим кръга, докато медиите сега се опитват да ви приспят с „обещания“, че няма нищо престъпно в проследяването на неваксинираните или „недостатъчно ваксинираните“, помислете дълго и упорито, преди да затворите очи за възможността всичко това да е част от базирана на биосигурност тоталитарна контролна мрежа.

Има ли измъкване от мрежата

Както се вижда от статията, има силно движение в посока на това достъпите до основните житейски ресурси да станат единствено електронни, а ключът за прилагането на правилата да се окаже в ръцете на Изкуствен интелект. И все пак, както вече писахме, настоящите ботове и дори най-могъщи езикови модели са далеч от истинския човешки разум. 

Задачата на човека вече е свързана с новата ни заблудителна реалност, изплетена от идеологии…, които сами допуснахме, защото използваха страстите, мързела и страха ни.

Задачата на човека е, да не позволи да му бъде откраднато човешкото – неговата истинна същност, права и отговорности. Неговото разбиране за грижа към другия, без залитане в бездушни убийства на слабите или несъгласните и без залитане в илюзорно равенство, унижаващо и деградиращо тия, към които се прилага. 

Източници и препратки:

Последно качени