Медията на скритата истина. За нещата каквито са!

Граждански организации застават срещу чудовищно законодателство

На 8 февруари 2024 г. в БТА се проведе голяма конференция по инициатива на Агролинк и Богари Медия, на която 140 организации, учени и граждани изразиха възмущението си по отношение дерегулацията (отпадането на забраната) за отглеждане в ЕС на организми, на които са приложени т.нар. „нови геномни техники“*. Сред организациите може да изброим Института по хранителната промишленост, Национален съюз на зърнопроизводителите, Български ветеринарен съюз, Обединен пчеларски съюз, Национален съюз на градинарите в България, Асоциация на овощарите в България, Българско сдружение за биодинамично земеделие, Асоциация на лекарите хомеопати в България и много други. Казано с прости думи: съюзите на тези, които ни хранят или лекуват!

Ново законодателство заобикаля принципите на безопасност в ЕС

Вероятно под натиска на огромни финансови интереси, законодателните власти в ЕС се огънаха да титуловат новите постижения в областта на генно модифицираните организми (ГМО) с термина „нови геномни техники“ (НГТ) и да настояват, че те са доказано безопасни. Като се има предвид обаче пълната липса на научен консенсус, множеството притеснения и апели именно на учени такова нещо да не се позволява, би следвало на тази технология да се даде поне десетилетие съществувание в лабораторни условия без контакт с естествената природа. 

В България, чиито евродепутати гласуваха „против“ или поне „въздържал се“ относно новия Еврорегламент, вече се сформира широко гражданско Движение Да опазим българската земя и храна.

Противно на внушенията на медиите, че „въпросът е приключен“, той не е приключен. Европейската комисия предложи дерегулацията на определени ГМО технологии, но Комитетът на постоянните представители (основният подготвителен орган на Съвета на ЕС) не одобри и не прие проекта за Регламент. Следва да започнат преговори и обсъждания с всяка държава-членка. Предстои обществен дебат, но за да се осъществи той в ситуация на целенасочено медийно заглушаване, трябва да се следят инициативите на организацията

Каква е опасността за потребителите?

Казано накратко, потребителите ще бъдат лишени от информация и възможност по какъвто и да е начин да се подсигурят, че употребяват чиста храна, че се лекуват с недокоснати от експерименти и модификации хилядолетни билки и че земята, в която отглеждаме храната си и през която минава водата ни, е безопасна за здравето!

Може да напомним публикация на Богари Медия, в която е описан ефектът от такива геномни техники – технологията Crispr, приложена (макар и незаконно, но публично) от китайски учен върху ембриони, с цел премахване на способността бъдещите деца да боледуват от СПИН. 

Резултатът е т.нар. „мозаечност“ – ефект, който се получава и при опитните животни, а именно, че „генетичната ножица“ е рязала неефективно. Това означава, че редакциите на гена не са се осъществили еднакво в клетките, направените промени са се появили по различен начин в различни клетки и така някои части от телата им може да съдържат редакции, които ученият е направил, някои може да съдържат други редакции, а други изобщо да нямат редакции. Накратко казано, това означава че „контролираният експеримент“ на учен, който „знае какво прави“, е произвел неконтролируемо променен геном!

Кои права на потребителите са нарушени?

Както бе изтъкнато от юриста Н. Георгиев на пресконференцията, новият европейски регламент мълчаливо опитва да заобиколи Протокола от Картахена, по който ЕС е страна. Член 2, т. 2 от този Протокол гласи: „Страните ще осигурят развитието, работата, транспортa, използването, пренасянето и освобождаването на всички живи модифицирани организми да се осъществява по начин, който предпазва или намалява рисковете за биологичното разнообразие, като се вземат под внимание и рисковете за човешкото здраве.

Колегата му Г. Георгиев подчерта (което се потвърди също от много учени и други участници в конференцията), че етикетирането няма да реши проблемите на потребителите. Ако на потребителя се посочи не само терминологично какви технологии са използвани при производството на даден продукт, но също така и икономическите, екологичните, социалните, етичните последствия, както и последствията за здравето му – никой потребител не само в България, но и в ЕС не би се съгласил на това компромисно законодателство. Реално в цяла Европа процентът на хората, несъгласни със свободното отглеждане и използване на ГМО и НГТ продукти, е над 95%.

Както посочи г-н Ненов от „Активни потребители“, в ЕС има политики, които започват да си противоречат. Политиката за разрешение на НГТ не може да съществува заедно с политиката за борба с екоцида. Ако говорим за равноправие на земните организми, иронично погледнато, как бихме погледнали на планетарно заседание, където мечките, с три гласа мнозинство, решат да произвеждат нови хора?

Правото на чиста храна от биоземеделие

Както с горчивина отбеляза С. Николова от „Агролинк“, в новия регламент отново не е спазен принципът „замърсителят плаща“. Биопроизводителите и днес трябва да декларират дали в техните продукти има остатъчни пестициди, да плащат за сертификати, вместо за тяхната не-чиста продукция да плаща замърсителят, чиито препарати, а сега вече и геноми (чрез полените) ще заразяват отглежданата по традиционен начин продукция. Според нея политиците, които представляват народа, като цяло не подемат никаква дискусия и отказват да отговарят на въпросите на сериозни производителски, потребителски и научни организации

Що се отнася до биоземеделието, самата Европейска комисия казва относно регламента за организми, получени чрез НГТ: „Общественото възприятие на НГТ е ключово за пазарното им имплементиране и въвеждането на продуктите във всяка страна-членка“. В България съобразяването с общественото възприятие не е спазено. Напротив, налице е пълно недоверие на обществото в бъдещето на биоземеделието, в случай че на европейска територия се допусне вече не просто продажба (с етикети или без) на ГМО и НГО, а и тяхното отглеждане.

Комисията по природни ресурси (NAT) на Европейския комитет на регионите прие становище за новите геномни техники (NGT) и растителния репродуктивен материал (PRM) по време на своето заседание на 5 февруари в Брюксел, в което се казва: “Местните и регионалните лидери подчертават, че регламентите за NGT и PRM биха могли да увеличат зависимостта на земеделските стопани от големите компании за семена, да намалят устойчивостта на хранителната система, да подкопаят целите на ЕС за достигане на 25% от биологичното земеделие до 2023 г. и производството традиционни сортове, което ще доведе до загуба на биологично разнообразие. В становището се посочва, че предложенията значително намаляват свободата на избор на земеделските стопани, потребителите и регионите. Членовете на NAT искат регламентите да бъдат изменени, за да включват проследимост и етикетиране на NGT. Регионалните и местните лидери също призовават за истински демократичен дебат с всички заинтересовани страни.”

Някои смятат, че въпросът е политически, че е „за или против ЕС“. Може да напомним, че ЕС е сред териториите с най-строга регулация относно ГМО, за разлика от САЩ, Канада, Китай, Индия… Битката не е срещу Европа, а е за върховенство на закона в Европа, който обаче се заобикаля. Потребителите спешно би трябвало да разбират, че ако се допусне подобно разхлабване на мерките относно генно редактирани организми, познатите ни днес растителни и животински видове постепенно ще се изменят. За свидетелство колко е опасно това може да приведем мнението на биолога А. Ненов, че при нарушаване биоразнообразието в чревната ни флора може да се окаже, че не можем със свои сили да храносмиламе!

Уви, да ни направят зависими от медикаменти дори за естествените телесни процеси също влиза в плана на алчните компании, заради които нормалната медицина все по-често е наричана с обидното Big Farma. Като цяло маскираното под „неотложна нужда заради изменението на климата“ генно редактиране на всякакво ниво очевидно също е движено от алчност. Както на конференцията заявиха селекционери, традиционната биологична селекция към момента е в състояние да се справи с всяка задача, без да се „бърка“ в клетките и тяхното ДНК. Няма паника или спешност, която да налага драстични и високорискови намеси на ниво, за което не е минал пробният лабораторен период. Но както се изплъзва от устата на много интервюирани, НГТ дават резултат много по-евтино… 

Няма как да не направим асоциацията с иРНК ваксините срещу Ковид, които претендираха по същия начин, че са „чисти“ понеже не вкарват в тялото нито убит вирус, нито ДНК от него. Но провокирайки клетката да произведе протеини по начин, извращаващ нейната нормална природа, резултатите за човечеството бяха плачевни. И все пак, ако от ваксината може да пострадат само тия, които са я получили, и близките им, които тя според „новите термини“ не е длъжна да предпази, то от освобождаването на ГМО и НГТ организми от „Кутията на Пандора“ ще пострада поколението на цялото човечество, и то завинаги. 

На конференцията д-р М. Пачова, работила в БАН, а понастоящем с дълга практика в интегративната медицина, заяви, че ще се нарушат правата на деца с аутизъм да се хранят с чиста храна, тъй като 99% от тях имат намалено биоразнообразие в микробиома. Така че отговорността на всеки потребител е голяма и е необходимо участие в гражданския и обществен дебат. Следващите поколения няма да ни простят, ако стоим безучастни.

—–

* „Новите геномни техники“ (NGT) се определят като техники, които могат да

променят генетичния материал на организма и които са се появили или са били

разработени от 2001 г. насам, когато е прието действащото законодателство относно

генетично модифицираните организми (ГМО).

„NGT растение“ означава генетично модифицирано растение, получено чрез 

целенасочена мутагенеза или цисгенеза, или комбинация от тях, при условие че не 

съдържа генетичен материал, произхождащ извън генофонда на селекционера, който 

временно може да е бил вмъкнат по време на развитието на NGT.

Последно качени