Медията на скритата истина. За нещата каквито са!

Реакции след ковид ваксина: въпроси и отговори

При възобновяването на сесиите на Европейския парламент на 13 септември 2021 г. на всички членове на Европейския парламент и на изпълнителния директор на Европейската агенция по лекарствата бе връчено уведомително писмо за отговорност за вреди и смърт от ваксините срещу Ковид 19, написано от организацията „Доктори за Ковид етика“. 

Писмото засяга реакциите и страничните ефекти след ваксината. В него те отново повдигат въпроси за безопасността на ваксините, и особено на бустер дозите, като прилагат релевантни научни изследвания от изминалата година.1

Имунен профил на вируса

Откритията през 2021 г. показват, че вирусът SARS-CoV-2 не е наистина нов за нашата имунна система. Констатацията, че по-голямата част от хората показват профил на антитела от типа памет към ваксините срещу Ковид 19, доказва, че имунната ни система е виждала вируси, подобни на SARS-CoV-2, и преди. В резултат на това телата ни са съхранили имунна памет на това семейство вируси (като коронавируса на обикновената настинка), което ни дава възможност да се противопоставяме по-бързо и мощно следващия път, когато отново срещнем подобен вирус. 

Просто казано, почти всеки, който е фундаментално здрав или „имунокомпетентен“, следва да е естествено защитен до някаква степен от Ковид 19. Този имунологичен статус съответства на добре документираната реалност, че смъртността от инфекция с Ковид 19 е 0,15–0,2% в световен мащаб. Както е известно, инфекцията с Ковид 19 протича фатално само при онези, които са отслабени от възрастта и значителната коморбидност. 

Въпросът за “случаите“ и тестовете

Но какво да кажем за втората и третата вълна от „случаи“, включително от делта и други варианти по целия свят? Важно е да се разбере, че един „случай“ на Ковид 19, така както се дефинира понастоящем, не съответства на това човек да е болен. До безпрецедентна степен в медицинската история, вместо да се отнася до действително заболяване, терминът „случай“ не се свързва с нищо повече от положителен резултат от полимеразна верижна реакция (PCR). 

Въпреки че PCR тестовете са полезни при лабораторни изследвания и като диагностични инструменти, когато се извършват внимателно, те не са надеждни или подходящи, ако се използват изолирано и са поставени при изключително висока чувствителност или в слабо обучени ръце, какъвто беше случаят с Ковид 19. Отдавна е известно, че разчитането само на PCR тестове за определяне на медицински „случаи“ и причини за смърт води до „свръхдиагностика, свръхлечение и увеличаване на разходите за здравеопазване“.

Ако например само PCR се използва за диагностициране на инфекция с диарийния патоген Clostridium difficile (CD), веднага ще пламне епидемия от CD. Ние бихме установили въз основа на резултатите от PCR, че 50% от хората в дългосрочна грижа и 15% от хоспитализираните по някаква причина са „случаи“ на CD. Ако умрат по някаква причина след положителен PCR тест за CD, те ще бъдат записани като „умиращи със“ CD. Тази цифра би могла да се доближи до 100%, ако PCR тестовете са извършени при висока чувствителност или прагове на цикъла, рутинно използвани при тестване за Ковид 19, при което чувствителността на теста е увеличена до безсмислени крайности. 

Отново за проблемите с ваксините

Взаимодействието на технологията за ваксиниране срещу Ковид 19 с имунната система създава следните четири специфични проблема:

 • Минаване под радара на имунната система с генетичния код на ваксината
 • Доставяне на шиповия протеин в кръвта
 • Индуциране на имунна атака върху лигавицата на кръвоносните съдове
 • Повишаване на тежестта на естествената инфекция

Докато в началото на кампанията за ваксиниране през 2020 г. не беше известно до каква степен ваксините навлизат в кръвния поток, данните от 2021 г. разкриват, че шиповият протеин се появява в циркулацията в самия ден на инжектирането. По същия начин проучвания върху животни, представени от Pfizer на японското правителство, установяват, че ваксината се появява в кръвообращението в рамките на 15 минути след интрамускулно инжектиране, като достига максимална плазмена концентрация само за два часа. 

Впоследствие са регистрирани много високи нива в черния дроб, далака, надбъбречните жлези и яйчниците. Компонентите на ваксината също са наблюдавани в централната нервна система (мозъка и гръбначния мозък), макар и в по-ниски концентрации. Такова широко разпространение в тялото чрез кръвообращението е „подвиг“, който самият вирус SARS-CoV-2 обикновено не постига.

Като се има предвид, че бустерните дози многократно повишават имунния отговор към шиповия протеин, те постепенно ще засилят автоимунната атака и увреждането на стените на съдовете. Клинично казано, колкото повече се стига до пропускане на съдовете и съсирване, толкова по-голяма е вероятността органите, подхранвани от засегнатия кръвен поток, да понесат увреждане като реакции след ваксината.

Предишните писма на „Доктори за Ковид етика“

Първото писмо на организацията до Европейската агенция по лекарствата (EMA) е от февруари 2021. В него се задават конкретни въпроси за безопасността на ваксините и потенциалните рискови реакции след ваксина, на които първоначално ЕМА отговаря твърде общо. Последват още три писма на докторите, отново с въпроси и искания за предоставяне на информация от научни изследвания. След първия по-общ отговор, втория път ЕМА е принудена да бъде по-конкретна и е интересно да се видят отговорите. Ще цитираме част от тях, като навсякъде подчертаването е наше, с цел акцентиране.2

Първо, на искането на медиците за осигуряване на конкретни количествени данни за биодистрибуцията на шиповите протеини от ваксината в тялото, отговорът на ЕМА е:

„За ваша информация, проучванията за биоразпределение са проведени, както следва:

 • За ваксина срещу Ковид 19 Moderna е извършено проучване за биоразпределение, използващо анализ на квалифицирана мултиплексна разклонена ДНК (bDNA)  за определяне на иРНК в различни тъкани върху платформата за ваксина mRNA1647, цитомегаловирус, използващ същата платформа като Ковид 19 Vaccine Moderna (mRNA-1273).
 • За Comirnaty беше проведено проучване за биоразпределение при мишки и плъхове, като се използва за посредник сурогат на LNP-формулирана нуклеозидно-модифицирана РНК (modRNA) луцифераза.
 • За Vaxzevria, еднодозово интрамускулно проучване за биоразпределение с AZD1222 при мишки (проучване 514559), е подадено след разрешаване. Проучване със същия платформен вектор ChAdOx-1 (вирус на хепатит В) и две проучвания с подобен вирусен вектор (ChAd63) са проведени и резултатите са обобщени качествено в EPAR.EMA/292405/2021 Страница 3/6.
 • По същия начин за ваксината срещу Ковид 19 Janssen (наричана още Ad26.COV2.S) профилът на биоразпределението на неговата векторна платформа беше оценен при зайци, използвайки две ваксини на базата на Ad26, които създават други антигени, различни от протеина  на SARS-CoV-2 S. Резултатите показват, че нерепликиращия се Ad26 вектор не се разпространява широко след интрамускулно приложение.“

Вторият въпрос, или по-скоро искане на медиците, е да се посочат научни доказателства, че няма откриваемо усвояване на ваксините в ендотелните клетки, тъй като само твърдението на ЕМА, че неклиничните проучвания не показват това, е недостатъчно. В новия си отговор ЕМА се базира на отговореното във въпрос 1 (където са посочени изследванията върху опитни животни или върху други, подобни вектори на ваксини) и отговаря:

„Не са провеждани или не е необходимо да се извършват специални in vitro експерименти върху ендотелни клетки, тъй като въз основа на резултатите от изследванията на биоразпределението и токсикологичните изследвания няма признаци на токсичност на нивото на съдовата система.“

Третият въпрос на медиците е свързан с т.нар. антитяло-зависимо усилване. „Автоимунна атака не би могла да бъде изключена при животни, освен ако те не са предварително имунологично подготвени. Искаме доказателства, че такива експерименти са били извършвани.“

ЕМА отговаря: „Не са докладвани специфични предклинични модели на антитяло-зависимо усилване за нито една от разрешените ваксини. Рискът от потенциално повишено заболяване, свързано с ваксина (VAED), обаче беше оценен в проучвания при животни за всички разрешени ваксини срещу Ковид 19. (…) Въз основа на наличните досега неклинични и клинични данни няма данни, показващи неоправдан риск от VAED, свързан с ваксините срещу Ковид 19. 

Освен това продължават да се генерират дългосрочни данни за безопасност от текущите клинични изпитвания и те ще бъдат оценени веднага щом са налични. Тези данни се изискват като задължения към притежателите на разрешения за употреба. Макар и относително ограничени, наличните данни при индивиди, серопозитивни към SARS-COV-2 преди ваксинацията, не показват никакви признаци на проблеми с безопасността, свързани с потенциална автоимунна реакция към ваксините.“

Четвъртият въпрос изисква да се видят резултатите от определянето на D-димер с оглед на правдоподобната връзка между производството на шипов протеин и появата на сериозни тромбоемболични нежелани събития (SAE).

EМА отговаря: „По времето, когато се издадоха разрешения за търговия с ваксините срещу Ковид 19, клиничните и неклиничните проучвания не включваха анализ на D-димери, понеже не бяха наблюдавани сърдечно-съдови увреждания, които биха оправдали подобен тест. Предвид последните събития, с цел оценяване въздействието на евентуалната връзка между ваксинацията и коагулацията, ЕМА поиска от четиримата притежатели на разрешения за употреба да предоставят поредица от допълнителни анализи. (…) Важно е да се изясни, че по времето, когато ви изпратихме първия ни набор от отговори, все още не беше установена причинно-следствена връзка между редки случаи на необичайни кръвни съсиреци с ниски кръвни тромбоцити и Vaxzevria.”

На въпроса за ефектите на ваксините върху фертилността при жени в детеродна възраст и при мъже и потенциални реакции след ваксина отговорът на ЕМА е следният:

„Проведени са проучвания за репродуктивна токсичност върху животни, както за двете иРНК ваксини, така и за ваксините Vaxzevria и Janssen Ковид 19. Те не показват вредни ефекти върху плодовитостта и бременността, нито върху развитието на ембриона или потомството. (…) Има ограничено количество данни от употребата на ваксините срещу Ковид 19 при бременни и/или кърмещи жени, или при жени, забременели след получаване на ваксината. Въпреки че неклиничните изследвания за безопасност не показват никаква загриженост към днешна дата, рискът от неблагоприятни ефекти върху бременността при хора е неизвестен, тъй като понастоящем данните са недостатъчни, за да информират за свързания с ваксината риск. Употребата по време на бременност и кърмене се потвърждава като липсваща информация в Плановете за управление на риска (RMP) на всички ваксини срещу Ковид 19. Следователно употребата на тези ваксини при бременни и кърмещи жени ще бъде проучена в планираните проучвания за безопасност след разрешаване.”

Както виждаме, есенцията в тези отговори е, че дадени изследвания или не са проведени, защото не са считани за необходими, или са проведени върху животни, или върху друга платформа на ваксина, или липсват достатъчно данни, или ще бъдат извършени такива изследвания в бъдеще.

Въпросите за реакции след ваксина и странични ефекти в дългосрочен план

Това, което непрекъснато се разпространява и цитира, са данни и изследвания за ефикасността на ваксините, но всъщност въпросите на докторите, а и на други учени и общественици, са свързани не толкова с ефикасността, а с липсата на достатъчно изследвания и знания за реакции след ваксина, но и странични ефекти, особено на такива в дългосрочен план. До момента на повечето въпроси официалните агенции отговарят винаги с мантрата, че дори да има проблеми, ползите надвишават риска. 

В същото време, независимо от медийните уверения, че ваксините не са експериментални, че са достатъчно безопасни и т.н., интересуващите се лица могат да прочетат следните изречения в брошурите на ваксините. Ще цитираме откъси само от документите за Comirnaty, тъй като информацията в документите за другите ваксини е почти една и съща.3

 • Ефикасността, безопасността и имуногенността на ваксината не са оценени при имунокомпрометирани лица, включително тези, получаващи имуносупресивна терапия;
 • Продължителността на защитата, предоставяна от ваксината, не е известна, тъй като тя все още се определя в текущи клинични проучвания;
 • Не са провеждани проучвания за взаимодействията. Съпътстващото приложение на Comirnaty с други ваксини не е проучено;
 • Не е известно дали Comirnaty се екскретира в кърмата;
 • Проучванията при животни не показват преки или непреки ефекти, свързани с репродуктивна токсичност;
 • Не са провеждани проучвания нито за генотоксичност, нито за канцерогенност. Не се очаква компонентите на ваксината (липиди и иРНК) да имат генотоксичен потенциал;
 • Репродуктивната токсичност и токсичността за развитието са изследвани при плъхове в комбинирано проучване на фертилитета и токсичността за развитието. Няма свързани с ваксината ефекти върху фертилитета, бременността или ембрио феталното развитие или развитието на поколението. Липсват данни за Comirnaty относно преминаването на ваксината през плацентата или екскрецията в млякото;
 • Няма достатъчно данни от изпитването, въз основа на които да се направят заключения как действа Comirnaty при хора, които вече са имали Ковид 19;
 • Въздействието от ваксинирането с Comirnaty върху разпространението на вируса SARS-CoV-2 в общността все още не е известно;
 • Все още не е известно в каква степен е възможно ваксинираните лица да продължават да носят и разпространяват вируса;
 • Понастоящем не е известно колко време продължава защитата, осигурена от Comirnaty. Ваксинираните в клиничното изпитване лица ще бъдат проследявани в продължение на две години, за да се събере повече информация за продължителността на защитата.

В Плана за управление на риска4 за ваксината Comirnaty като Важни потенциални рискове са включени:

 • Повишено заболяване, свързано с ваксини (VAED);
 • включително свързано с ваксината усилено респираторно заболяване (VAERD).

А като Липсваща информация са включени:  

 • Употреба по време на бременност и по време на кърмене;
 • Употреба при имунокомпрометирани пациенти;
 • Употреба при уязвими пациенти със съпътстващи заболявания (напр. Хронична обструктивна белодробна болест – ХОББ), диабет, хронично неврологично заболяване, сърдечно-съдови нарушения);
 • Употреба при пациенти с автоимунни или възпалителни нарушения;
 • Взаимодействие с други ваксини;
 • Дългосрочни данни за безопасност.

Също там се споменава, че клиничните проучвания са с ограничен размер и следователно е малко вероятно да открият много редки нежелани реакции след ваксина или такива с дълга латентност.

При всичко това, вместо да се признае правото на обществото да има несигурност и предпазливост към новата, недостатъчно изпитана технология, се върви не просто към етикетиране на питащите като „антиваксъри“, но и към социалното и икономическото им наказание. Подобен натиск не е присъщ на истинската наука и стават ясни политическите му корени.

 1. https://doctors4covidethics.org/wp-content/uploads/2021/09/Letter-and-Notice-of-Liability-to-EMA-and-MEPs.pdf
 2. https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/reply-open-letter-doctors-covid-ethics-concerning-Ковид 19-vaccines_en.pdf
 3. https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/comirnaty-epar-medicine-overview_bg.pdf
 4. https://www.ema.europa.eu/en/documents/rmp-summary/comirnaty-epar-risk-management-plan_en.pdf
Богари Медияhttps://bogari.bg/
Bogari Media - Медията на скритата истина - за нещата каквито са!

Последно качени

Свързани постове