Медията на скритата истина. За нещата каквито са!

Мексико забранява експериментите за затъмняване на Слънцето

През 2022 г. два метеорологични балона, пуснати от частната американска компания „Мейк сънсетс“ (Make Sunsets) над територията на Мексико, разпръскват серен диоксид в атмосферата, без компанията да поиска разрешение и без да даде отчет за своята дейност. Предприемачът Люк Айсман счита, че серният диоксид в балоните ще отклони слънчевата светлина и ще охлади атмосферата: рискова климатична стратегия, известна като слънчево геоинженерство

Изключителната наглост на експеримента поражда ответна реакция. В началото на тази година мексиканското правителство обяви, че възнамерява да предприеме действия срещу соларното геоинженерство. Според Мексико пускането на балоните нарушава националния му суверенитет: „Защо тази компания, която се намира в Съединените щати, идва да прави експерименти в Мексико, а не в Съединените щати?“ Айсман отговаря пред Ройтерс, че е избрал Мексико, защото частиците, изстреляни в стратосферата близо до тропиците, ще създадат повече охлаждане, като останат активни по-дълго.

Експериментите със слънчево геоинженерство ще бъдат забранени в Мексико

Проучванията показват отрицателни въздействия, дължащи се на отделянето на тези аерозоли. Открито е и че те причиняват метеорологичен дисбаланс.

Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие, по която Мексико е страна, установи през 2010 г. мораториум срещу внедряването на геоинженерството, който все още е в сила.

Противопоставянето на тези климатични манипулации се основава на факта, че понастоящем няма международни споразумения, които да разглеждат или контролират дейности в областта на слънчевото геоинженерство, които представляват икономически изгоден изход за малцинство и са рискови за предполагаемото възстановяване на изменението на климата. 

Поради тази причина министерството на околната среда и природните ресурси на Мексико ще приложи стратегия, която забранява тези практики на националната територия. Съгласно принципа на предпазливостта и основите, установени в Протокола от Монреал, който насърчава защитата на озоновия слой и борбата с изменението на климата, всяка широкомащабна практика със слънчево геоинженерство на мексиканска територия ще бъде спряна.

Националният съвет за наука и технологии на Мексико ще координира с експерти прегледа на съществуващите строги научни изследвания, за да разкрие сериозните рискове, които слънчевите геоинженерни практики представляват за околната среда, хората и техните общности. 

Обществото ще бъде информирано за големите рискове

Вече се работи, за да се направи достъпна за широката общественост подходяща информация по темата за геоинженерството, което беше усилено финансирано през последните години от частни компании, така че и без научна подкрепа идеята да бъде възприета като алтернативна технология за справяне с въздействието на изменението на климата.

Практиките за слънчево геоинженерство се стремят да противодействат на ефектите от изменението на климата чрез емисии на газове в атмосферата като: серен диоксид, алуминиев сулфат и други. Този процес кара слънчевите лъчи да се отразяват обратно в космоса, като по този начин се избягва повишаването на температурата в определен географски район.

Въпреки това има достатъчно проучвания, които показват, че ще има отрицателни и неравномерни въздействия, свързани с освобождаването на тези аерозоли, които причиняват метеорологични дисбаланси като ветрове и проливни дъждове, както и суша в тропическите райони, в допълнение към изтъняването на озоновия слой на планетата.

Ако се приложат геоинженерни схеми, в някои региони на земното кълбо може да се наблюдават подобрени условия, докато в други региони ще се наблюдават катастрофални промени във валежите или реките им ще пресъхнат.

Небето няма държавни граници

Проектите за геоинженерство могат да променят земните системи по непредвидени начини. Тъй като страничните ефекти от засяването на желязо или аерозолните инжекции не могат да бъдат напълно известни, преди да се приложат на практика, тези инициативи представляват сериозни рискове според учените, както се посочва и в последния доклад на ООН, неслучайно наречен „Една атмосфера“.

Заиграването с атмосферата може също да разбърка естествени климатични явления като Южното колебание Ел Ниньо или полярния вихър. Може дори да промени повече местни събития като валежите, което означава, че броят на културите, произвеждани в определени региони, ще намалее. Както се отбелязва в доклада, „имаме само една атмосфера“ и затова човечеството не може да си позволи да бърза с интервенции, които могат да имат катастрофални последици.

Правят експериментите над по-бедни народи?

Вероятно се предполага, че тези народи няма да се борят за правата си и няма да надигнат глас. Но това се оказва грешка. 

Не може да не си спомним особената съпротива на Африка, а донякъде и на Индия срещу „модерните ваксини“, също така неизпитвани, както и слънчевото геоинженерство.

Преди две години северният народ саами, живеещ на териториите на Швеция, Финландия и Русия, се противопостави на геосоларните експерименти на Харвард. Опозицията на Саамския съвет произтича от убеждението, че геоинженерството е изначално грешен начин за подхождане към изменението на климата. Техните вековни традиции ги насочват към адаптиране на хората към промените в климата, а не към неговото манипулиране.

„Начинът на мислене, че хората имат право да променят и манипулират заобикалящата ни среда, всъщност ни доведе до климатичната криза“, казва Ларсон Блинд, президент на Саамския съвет, на 11-ата министерска среща на Арктическия съвет. Съветът изпрати и втора петиция до Харвардския университет, подписана от 35 други местни групи по целия свят, като този път призова за пълно спиране на експериментите. В резултат пускането на балони над Швеция бе временно прекратено.

Мексико ще търси обединение с други държави за защита от опасни климатични манипулации

След като влиятелни личности като Бил Гейтс се ангажират с „вълнуващите възможности да се затъмни Слънцето“, последвани от ангажимент на Белия Дом, ситуацията може да вземе опасна посока, оправдаваща най-лошите опасения на „конспираторите“, следящи за незаконен HAARP (манипулация на климата).

Мексиканското правителство информира Ройтерс, че активно изготвя „нови разпоредби и стандарти“, за да забрани слънчевото геоинженерство в страната

Експерти по политиката в областта на климата казаха, че Мексико е в състояние да помогне да се определят правилата за бъдещи геоинженерни изследвания. „Страна като Мексико може да започне да обединява други държави и да каже: „Нека да работим по това заедно и да видим как можем заедно да го забраним или заедно да го направим правилно“, смята Янош Пастор, изпълнителен директор на Инициативата за управление на климата „Карнеги“ (C2G), която съветва относно управлението на слънчевото геоинженерство и други технологии, променящи климата. 

Мексиканското министерство на околната среда ще проучи използването на призива на Конвенцията за биологичното разнообразие за мораториум върху „геоинженерни дейности, свързани с климата“, за да наложи забраната си. 

Някои отбелязват, че забраната за геоинженерство на територията на Мексико няма да предложи защита от въздействието в планетарни мащаби на бъдещи експерименти от някой от неговите съседи. 

Агустин Авила, високопоставен служител в министерството на околната среда, каза пред Ройтерс, че Мексико ще се опита да намери общ език с други страни относно геоинженерството на световната среща на върха за климата КОП-28 в Обединените арабски емирства тази година. 

Последно качени