Медията на скритата истина. За нещата каквито са!

Какво е бъдещето на българския народ?

Каква е разликата между народ и обща маса – кое ни обединява, и кое създава усещането за народност? Покрай изборите българите в чужбина бяха представени като „спасители“ и „истински родолюбци“. Реално обаче, за много от тях връзката с България е останала на повърхностно ниво, а вотът им е по-скоро наказателен спрямо определени политически сили.

 Всяко поколение търпи последствията от своите избори и това е естествен процес – често уроците се научават по трудния начин. В исторически контекст българският народ се е обединявал и е постигал истински победи от национално значение (пример за това са събитията по време на Възраждането и Съединението). Но това обединение е невъзможно без мъдри лидери – такива личности в момента очевидно липсват в политическия живот и тепърва има да се изграждат. 

При либералните партии като “Да, България” наблюдаваме възход на силните влияния, зад които има определен култ и сектантско мислене. Тече силна индоктринация в обществото на вредните убеждения и идеологии на неолиберализма, които нямат нищо общо с българските ценности. На другия полюс са патриотите, при които преобладава закостеняло мислене и реактивност, неспособна да генерира идеи, които да се реализират. (Виж: Неолиберализъм и консерватизъм в България. Сблъсък на ценности.) Това, което липсва на консервативните патриотични формации, е приложението на традиционните ценности в начина на живот. Хората обаче имат нужда от нещо, в което има перспектива и живот – може да е от миналото, но да дава своите надеждни резултати за днес и за в бъдеще.

Фронт на Събитията
Фронт на Събитията
Фронтът на събитията е създаден за и от свободните човеци! В предаването гости, експерти и общественици дискутират и анализират актуалните събития по света и у нас, разкривайки скритите връзки между събитията в геополитиката, икономиката и социалните и обществени теми!

Последно качени