Медията на скритата истина. За нещата каквито са!

Отделяне на децата от родители, които не „потвърждават“ новата им полова идентичност

Законопроект, позволяващ на държавните служители да отделят деца от семейството, без да се уведомят родителите им, е предмет на обсъждане от законодателите в Калифорния. Това можело да се позволи в случаите, когато деца, „борещи“ се с проблеми с половата си принадлежност, не получават подкрепа от родителите си, които не „потвърждават“ новата им „пансексуална“, „небинарна“, „флуидна“ и пр. полова идентичност.

Участието на родителя би било неподходящо“?

Законопроект AB-665 би позволил на деца до 12 години да бъдат настанявани в социални домове, финансирани от държавата, без знанието и разрешението на родителите“, съобщиха от Калифорнийски семеен съвет (California Family Council). В законопроекта се казва също, че „ще се изисква от професионалното лице, лекуващо или консултиращо непълнолетното лице, да се допита до непълнолетния, преди да определи дали участието на родителя или настойника му би било неподходящо“.

Законодателството е написано от сенатора Скот Уинър, който настоява също и за закон, който да превърне Калифорния в „убежище“, където единият родител може да транспортира безпрепятствено детето, като игнорира заповедите за попечителство и да му осигури „медицински преход на пола“.

Обетованата земя за бежанците на неолибералния морал

Още през 2018 г. Калифорния стана първият щат със статут на убежище за нелегални имигранти, „последиците от което са смъртоносни“ (Washington Examiner). Предотвратяването на депортиране на известни престъпници позволи те да продължат да извършват нови тежки престъпления. Статутът на убежище насърчи също много хора да пресичат незаконно границата, излагайки се на опасност и попадайки в ръцете на трафикантите (какъвто беше случаят с 51 нелегални имигранти, открити мъртви в изоставено ремарке на трактор в Сан Антонио).

Щатът Калифорния се „прослави“ и като „лицето на абортния туризъм“. Бременни жени от всички щати, където абортът е забранен, са канени да абортират в калифорнийските клиники.

Сега списъкът с новия вид бежанци се допълва от непълнолетните, които търсят убежище за безпрепятствена смяна на пола, прескачайки родителския авторитет и право.

Законните родители извън закона

В края на април миналата година и в Квебек беше приет подобен законопроект, премахващ родителското предимство. Чрез тази промяна се отхвърли приоритетът на семейните връзки, като се обяви, че законът вече няма да се стреми да поддържа детето в семейната му среда или в разширения кръг на семейството.

Испания също е на път да приеме най-радикалния „транс-закон“, позволяващ на непълнолетните да претърпят смяна на пола без съгласието на родителите.

Богари медия алармира за новите тенденции държавата да има монопол върху това как родителите да възпитават децата си и да защитава правата на децата срещу родителите им.

Тъмбнейл Подкаст Град на Високо

Подкаст: Град на Високо

Виж повече

Последно качени