Медията на скритата истина. За нещата каквито са!

ООН предлага затъмняване на слънцето

Наскоро беше публикуван нов доклад от ООН. Той обсъжда начини за охлаждане на планетата чрез ограничаване на слънчевата светлина.

ООН обсъжда помрачаване на небето за борба с климатичните промени

Тъй като усилията за намаляване на емисиите на въглероден диоксид (CO2) нямат видим успех, ООН търси повече начини за охлаждане на Земята. В доклада подробно се разглеждат идеи, наречени „Промяна на слънчевото лъчение“, чиято същност е да отразяват слънчевата светлина и да ѝ попречат да загрее повърхността на нашата планета.

Ето основните идеи, които ООН ще разгледа:

  • Инжектиране на отразяващи наночастици/серен диоксид в атмосферата (инжектиране на стратосферен аерозол).
  • Осветяване на ниски облаци над океана чрез засяване на океански облаци със субмикронни солни частици.
  • Използване на космически огледала, т.е. множество гигантски огледала се изстрелват в космоса, за да отразяват слънчевата светлина.

Небето може да бъде затъмнено само за няколко години

Промяната на слънчевото лъчение (ПСЛ) е единствената опция, която може да охлади планетата в рамките на години. За да бъде ефективно при ограничаването на глобалното затопляне, ПСЛ ще трябва да се поддържа в продължение на няколко десетилетия до векове, в зависимост от темпа на намаляване на емисиите и отстраняването на въглерода.

Докладът говори и за това, което е неоспоримо:

Инжектирането на серен диоксид в небето беше „лошо“ за нас… сега отново е „добро“

В последните десетилетия екоактивистите и правителствата заключиха, че серният диоксид (SO2) допринася за киселинни дъждове и причинява значителни здравословни проблеми. След като получихме уверение, че серният диоксид е лош за нас, похарчихме милиарди долари, за да го елиминираме от емисиите на въглища и нефт и да изградим технология за улавяне на сяра, за да запазим SO2 извън атмосферата. 

Сега се оказва, че серният диоксид е добър за нас и трябва да похарчим още повече несметни милиарди, за да го инжектираме в атмосферата!

Инвеститорите очевидно ще спечелят доста пари от „атмосферните инжекции със серен диоксид“ веднага след като направиха милиарди от „елиминирането на емисиите на серен диоксид“ от инсталациите, изгарящи въглища. 

Оправданието обикновено е с вулканите – колко добре планетата понася мащабните им изригвания. Например изригването на вулкана Пинатубо през 1991 г. причини глобално средно годишно охлаждане от около 0,3–0,5°C през следващите две години. Уви, много по-тъмни страници от човешката история са свързани с вулкани, причиняващи катастрофални климатични промени.

Опитът със студа – колапс на живота

През 1600 г. изригването на вулкана Уайнапутина в Перу причинява глад в Европа и води до масова смърт. В Русия през 1601–1603 г. е регистриран най-тежкият глад в историята на страната, което води до свалянето на управляващия цар. Записи от Швейцария, Латвия и Естония сочат изключително студени зими през 1600–1602 г.; във Франция реколтата от вино през 1601 г. закъснява, а производството на вино се срива в Германия и колониално Перу. В Китай прасковените дървета цъфтят късно, а езерото Сува в Япония има една от най-ранните си дати на замръзване от 500 години.

Така че такива глобални проекти за затъмняване на слънцето наистина могат да причинят глобално охлаждане с цената на отравяне на атмосферата, причинявайки киселинни дъждове и водейки до колапс на селското стопанство в някои региони на света.

Растенията и соларните панели остават без нужното слънце

В допълнение, блокираната слънчева светлина ще предотврати поемането на CO2 от растенията, тъй като превръщането на CO2 в растителна материя и кислород се нуждае от слънчева светлина. А и как биха работили слънчевите панели без слънцето?

С какво право някой ще ни взема храната и светлината? Не с правото на научния консенсус (такъв няма, както нееднократно посочват учени климатолози), ала с правото на парите, понеже 

ООН е частна организация

Според публикация от април 2020 г. основните сили, движещи дневния ред на ООН са (в процентно изражение на притежаваните ресурси) 52% собственост на Rothschild Bank of London and Berlin; 8% собственост на Lazard Freres Bank of Paris; 8% собственост на Israel Moses Seif Bank of Italy, 8% собственост на Warburg Bank of Hamburg and Amsterdam; 6% собственост на Lehman Brothers of New York; 6% собственост на Kuhn Loeb of New York; 6% собственост на Chase Manhattan/Rockefeller Bank of New York; 6% собственост на Goldman Sachs.

Не трябва да очакваме внимателен, консервативен преглед на подобни предложения от ООН, ако опитът с натиска за задължителна ваксинация срещу Covid и намесата им в работите на природата е някаква индикация.

На учените по климата е казвано да „покрият“ факта, че температурата на Земята не се е повишавала напоследък

Още през 2012 г. учените, работещи по най-авторитетното проучване за изменението на климата, бяха призовани да прикрият факта, че температурата в света не се е повишавала през последните 15 години.

Изтекло копие на доклад на ООН, съставен от стотици учени, показва, че политици в Белгия, Германия, Унгария и САЩ са изразили загриженост относно окончателния проект. Обръща се внимание на факта, че 1998 г. е най-горещата година, откакто се води статистика, а световните температури все още не са я надвишили. Белгия възразява срещу използването на 1998 г. като начална година за статистиката, тъй като е била изключително топла и прави графиката да изглежда плоска – и предлага вместо това да се използва 1999 или 2000 г., за да се даде по-насочена нагоре крива.

Германия призовава препратките към забавянето на затоплянето да бъдат заличени, заявявайки, че разглеждането на времеви период от само 10 или 15 години е „подвеждащо“ и те трябва да се съсредоточат върху десетилетия или векове.

Делегацията на Съединените щати тогава настоява авторите на доклада да обяснят липсата на затопляне, използвайки водещата хипотеза сред учените, че по-ниското затопляне се дължи на повече топлина, която се абсорбира от океана – който уж е станал по-горещ.

В тази връзка напомняме разкритията на водещата климатоложка д-р Джудит Къри, според която научен консенсус за климата няма, а затоплянето на Земята далеч не може да се нарече „предизвикана от човешка ръка катастрофа“. 

Тъмбнейл Подкаст Град на Високо

Подкаст: Град на Високо

Виж повече

Последно качени