Медията на скритата истина. За нещата каквито са!

Масмедиите и пропагандата около новите ваксини

Един от инструментите на медийната манипулация е неоснователното слагане под общ знаменател противниците на задължителната ваксинация и отричащите съществуването на коронавируса. По този начин се правят напълно погрешни изводи на основата на масовите становища, претендиращи за абсолютна правота. 

Съмнения за ефективността на ваксините

Озадачаващ е фактът, че вече няколко компании, една от които е “Пфайзер”, подготвят препарати за лечение на COVID-19. Това навежда на мисълта, че и самите производители не са убедени в ефикасността на ваксината. В такъв случай, не е ли съмнителна кампанията за ваксинация, която продължава да се натрапва на обществото?

Притеснителна е и новината, че “Пфайзер” бързо оттегли предложението си към Индия, един от най-големите световни пазари, след като те заявиха желание да направят собствено проучване на препарата. Защо компанията не разрешава на трети страни да правят независими изследвания?

Влиянието на медиите върху разделението в обществото 

Когато човек има инертно, а не независимо мислене, той се подвежда по инженеринга на медиите, като приема всяка новина, свързана с науката, за абсолютна истина. Така медиите, освен че превръщат науката в една псевдорелигия, създават изкуствени противници, за да влияят върху хората чрез пропаганда на конкретни идеи, които са изгодни на определени икономически, корпоративни интереси. Умишленото противопоставяне на ваксинирани срещу неваксинирани има за цел да отклони погледа от истинските причинители на кризисното състояние.

Вижте повече в целия епизод на предаването – Ковид-19 ваксините – политика, икономика и идеология.

Студио Градът
Студио Градътhttp://thecityfoundation.org/
Ние сме отворени за участие и подпомагане във всеки проект, който издига и утвърждава свещеното в човека и обществото като основа на вечната цивилизация. Приемаме всичко, което е полезно за всички и отдаваме своя принос на добротворство и миротворство в Името на Живота като вечна и непреходна ценност, чиято стойност е неподвластна на времето и промяната, и познанието на Неговата същност е най-достойна цел.

Последно качени