Медията на скритата истина. За нещата каквито са!

Думите в нас и около нас. Тайните и силата на речта

Дискусия на Испанеум

Как се възприема словото в днешно време и какви са корените на българската реч? Днес атака срещу свободата на словото е по-жестока от всякога. Това се вижда както в цензурата и информационната война покрай конфликта в Украйна, така и в опитите за подмяна на думи като „майка“ и „баща“.

Испанеум
Испанеум
Испанеум ("виждам всичко" на древната реч) е предаване, от което зрителите могат да почерпят истински свободен поглед върху значимите събития и процеси в обществото отвъд съвременния информационен потоп.

Последно качени