Медията на скритата истина. За нещата каквито са!

Другото лице на революцията

Какво довежда хората до революционни ситуации и какви са последствията от тях?

Студио Градът с дискусия и анализ на тема „Революция или Еволюция? Пътят към бъдещото общество.

Другото лице на революцията Вярна ли е фразата „Революцията изяжда децата си.“? Историята е доказала, че няма как пороците в установените ред и система да се изкоренят чрез насилие. Доктрината на революциите за „вечния враг“, „врагът на народа“, който трябва да се отстрани, е признак за неразбиране и неяснота по отношение на истинските проблеми. Как може да се върви към траен просперитет, когато начинът за постигане е основан на омраза, завист и насилие? (Виж: https://www.youtube.com/watch?v=xDTik…​)

Неслучайно Френската революция и Октомврийската болшевишка революция в Русия са станали синоним на терор, братоубийство и разделение в обществото. Насилието „в името на народа“ на практика се превръща в насилие над народа, а обещанията и лозунгите на революционерите са твърде далеч от крайния резултат. (Виж: https://www.youtube.com/watch?v=Yy3U4…​)

Но има ли друг тип революция, която води до еволюция на мисленето- основа на промяната, която искаме да видим в обществото? Изгледай видеото, за да разбереш за революционните скокове, които преобръщат света.

Студио Градът
Студио Градътhttp://thecityfoundation.org/
Ние сме отворени за участие и подпомагане във всеки проект, който издига и утвърждава свещеното в човека и обществото като основа на вечната цивилизация. Приемаме всичко, което е полезно за всички и отдаваме своя принос на добротворство и миротворство в Името на Живота като вечна и непреходна ценност, чиято стойност е неподвластна на времето и промяната, и познанието на Неговата същност е най-достойна цел.

Последно качени