Медията на скритата истина. За нещата каквито са!

Безпрецедентно разрушаване на традиционния семеен модел готвят в Германия

Даване на нови правни възможности за неженени двойки и за общностите, които не се основават на любовна връзка (приятели и съквартиранти); „споделено родителство за повече от двама души“ и хомосексуалните двойки с деца – това са плановете, договорени в коалиционно споразумение между Социалдемократите (SPD), Зелените и Либералдемократите (FDP) в Германия.

Родството да се основава на воля, а не на гени?

„Държавата ще определя кои са родителите на твоето дете“. За това предупреди юристът и университетски преподавател д-р Улрих Фосгерау при обсъждането на най-новите атаки по подкопаване на традиционното семейство в Германия. Той заяви, че новите модерни „модели на живот“ целят не само разрушаване на традиционния семеен модел по идеологически причини, но и намиране на нови хора, които да поемат издръжката на децата и така държавата да се освободи от отговорност. В поредицата от интервюта на тема Семейството на прицел, DemoFürAlle (Обединение на различни семейни организации, политически асоциации и инициативи) подлага на критично обсъждане планираните реформи в семейното право с експерти от различни области.

Д-р Фосгерау обяснява в детайли, какви са безпрецедентните нововъведения чрез реформите и рисковете, които крият. Най-генералната промяна е свързана с премахване на биологичната основа на семейното право, поне като правило. Родството трябва да се основава на воля, а не на гени. Предвижда се до двама т.нар. „социални родители“ да могат да се прикрепят към истинските родители и да упражняват т.нар. „малко попечителство“. „Двойното майчинство“ на омъжените жени да стане норма при раждането на дете. Да се създадат нови обществени структури, наподобяващи семейство, наречени „общности на отговорност“, които да свързват повече от двама души, независимо от пола им.

От всички мъгляви формулировки в проектите едно е абсолютно ясно – стремежът е да отделят определението за родителство от биологичната му и духовна обусловеност и така да се нанесе поредният тежък удар върху понятието за семейство и същността на семейните връзки и рода като основа в обществото. Не е успокояващо, че това е само проект за реформи, нито че се отнася само за Германия, защото в Квебек вече предприеха законова промяна, която отхвърля родителското право и приоритета на семейните връзки – явно става, че това е глобална тенденция.

Бушман обявява най-мащабната реформа на семейното право от десетилетия

„Това, за което се съгласихме в коалиционното споразумение, е може би най-голямата реформа на семейното право през последните десетилетия, обяви германският министър на правосъдието Марко Бушман. Разрешаването на реформата на семейното право се готви до средата на изборния мандат.

Подготвяните промени са фундаментални. Както се изразява Бушман: „Ние всъщност мислим и работим тук в исторически категории“. Какви са всъщност тези нови „исторически категории“?

Основна нова алтернатива на брака и нов модел на партньорство ще бъде т.нар. „общност на отговорността“, която трябва да е отворена и за „приятели или съквартиранти“. Всички хора трябва да могат „самостоятелно да реализират своята визия за добър съвместен живот, подчертава Бушман.

„Общност на отговорността“ измества биологичното родителство и родови връзки

Вероятно ще предложим многостепенен модел в общността на отговорността, който пасва на различни житейски ситуации и позволява различни нива на отговорност един към друг“, пояснява министър Бушман.

„Общност на отговорността“, тази нова правна структура, щяла да предложи много гъвкавост, но що за общност е това? Този модел не можел да се сравни с брак, в който един човек поема отговорност за друг човек и споделя с него масата и леглото. При „общността на отговорността“ хората „не споделят леглото, а масата – но с действителна и лична близост, която надхвърля чисто бизнес отношенията“. Откога бракът се свежда до маса и легло, не става ясно от изказванията на министъра, но явно и това е вече отживелица и връзките между хората са претърпели неусетно небивала еволюция.

Законът трябва да разграничи „общността на отговорността“ от общностите по цивилното право и общностите по необходимост въз основа социалното право (всички други форми на сдружаване, съжителство и общност, на която правото дава определен статут). И защото явно това трябва да се въведе много бързо, и за да се спести излишната бюрокрация, най-удачният начин според министъра е вписване в регистъра на Службата по вписвания или решение за създаване на „общност на отговорността“ пред нотариус.

Нови възможности за гей-браковете и неженените двойки

Акцент в новата реформа се поставя и върху създаването на нови възможности за неженените двойки да сключват споразумения относно родителството. Проектът е толкова „далновиден“, че даже ще предвиди законова рамка и за случаите, „когато такова партньорство се разпадне или впоследствие се сформират нови партньорства“. Германската толерантност и напредничавост е безпрецедентна и не ни се мисли какви ще са плодовете от новите „революционни“ социални структури. Пътят на този „прогрес“ явно е старателно подготвян и не може да не се направи веднага връзка с „войната“, която се развихри срещу „думите“, описващи социалните роли в нормалното семейство (баща, майка, сестра, дъщеря и т.н.).

В новия проект при брак между две жени, например, те трябва да бъдат третирани от закона по същия начин, както мъж и жена в нормален брак. Детето, родено от едната жена в тази двойка, ще трябва да припознава „съпругата“ като втори родител, което до сега можеше да стане само ако този партньор осинови доведеното дете. Сапунените сериали могат да черпят идеи за сценарии и да заплитат сюжетите си до безкрай с новите алтернативи на брака и издирването на това, чие е детето.

„Повратна точка в семейното право“ – лавина от реформи

Още когато анонсира намерението да се предложат новите реформи, свързани със семейното право, Бушман заяви пред медиите, че „дясното все още не е напълно навлязло в новата реалност, а разнообразието на семейния живот се е увеличило“ и новопоявилите се „разделени, дъгообразни, смесени семейства, но също и други форми на съвместен живот, понякога поставят големи препятствия по пътя.“ За да премахнат тези „препятствия“, германските политици обявяват „повратна точка в семейното право и предвиждат да проведат още куп реформи:

  • реформа в закона за имената
  • реформа в закона за произхода
  • реформа в закона за детето
  • реформа в закона за издръжката

По този начин става съвсем очевиден стремежът да се атакува и премахне напълно споменът за традиционния модел на християнското семейство, да се узаконят немислими досега за цивилизования свят изкуствени конструкции за брак и съжителства – като полигамия (многоженство), гей бракове, „семейни структури с приятели и съквартиранти“, „общностите, които не се основават на любовна връзка“, „избираемо родство“ (не по кръв), което е вече отвъд и най-смелите прогнози на конспираторите. И като последен бонус, държавата си подсигурява вратички да се отървава от отговорност и социални грижи за уязвими групи в обществото като самотни родители, инвалиди и възрастни хора.

Относно войната на Европа с „бащиното име“ и атаката към семейните авторитети може да се информирате от предходни публикации на Богари Медия. 

Реформите в попечителството над децата

И формите на осиновяване на деца ще подлежат на реформи, като от една страна се предвижда благоприятстване на припознаването чрез създаване на връзки между родители и деца, не само чрез вече съществуващата институция на осиновяването, но и с нови правила, извън контекста на брака. От друга страна се предвижда право на попечителство дори отвъд факта, дали едно лице е родител, или не, на детето, което цели споделяне на грижата за детето с повече от двама души. Когато говорим за „грижа“, всичко изглежда добре, но такива нововъведения могат да отворят вратата за тежки злоупотреби.

„Избираемо родство“

Законопроектът ще се „погрижи“ не само за т.нар. „хора, които живеят в сексуално сантиментално измерение“, но ще се даде правна рамка на институцията на „общност на отговорността“ и за „много близки приятели, които си помагат едни на други“. Пример за такава общност се оказват „възрастни хора, чиито семейства вече не съществуват или може би съществуват, но децата им са далеч и не могат да се грижат за родителите си. Идеята е да се осигури гъвкава институция, която позволява на възрастни, които живеят заедно и се грижат един за друг, да регулират своите права и задължения. Например правото на решения за грижа или наследствени права“. Представете си какво ще стане с приемането на такъв закон – апетитите за наследствата на безпомощни и самотно възрастни хора ще бъдат задоволявани съвсем законно. Но аргументът тук е, че такъв модел вече съществувал във Франция и това било „пакт за гражданска солидарност, който впоследствие се тълкува като някакъв вид брак“. Явно незабелязано раят на земята е дошъл и постепенно хората заживяват дълго и щастливо в него. Щеше да е много смешно, ако не ставаше дума за реален законопроект и реформи, предлагани от управлението на една от т.нар. „най-развити страни в света – Германия. Страшното е, че това няма да остане като някакъв изолиран екзотичен прецедент – просто рибата се вмирисва от главата.

А ти от кои си?

Доживяхме времената на новата „модерност на чувствата“ и „правораздаване без предразсъдъци“, както ги описва адвокатът Грация Чезаро, председател на Националния съюз на камарите за непълнолетни в Италия. Всеки ще трябва да избере към кои семейства, т.е. „общности на отговорността“, да се причисли: споделящите легло и маса или споделящите само маса, „хората, които живеят в сексуално сантиментално измерение“ или „големите приятели“. А ако ви писна от сложни описания на съжителства и всевъзможни варианти, само и само да се избегне избора на анатемосаното нормално традиционно семейство, но все пак държите да сте част от „новото нормално“, не ви остава нищо друго, освен да „отсечете родословното си дърво“ по съвета на германските пропагандатори.

Тъмбнейл Подкаст Град на Високо

Подкаст: Град на Високо

Виж повече

Последно качени