Медията на скритата истина. За нещата каквито са!

Европа на война срещу бащиното име?

Конституционният съд на Италия обяви за „вредна и дискриминационна“ практиката децата да приемат фамилното име по бащина линия, предаде Reuters.

На 27 април излезе постановление, че италианските деца ще получават вече фамилното име и на двамата родители, отменяйки утвърдената от векове традиция. Родители ще могат да избират фамилията, като фамилните имена ще се съчетават в реда, в който те решат, освен ако не се съгласят изрично, че децата им трябва да приемат само едно от имената.

„Висок приоритет и спешна задача на политиката“ в Италия

Семейният министър Елена Бонети каза, че правителството ще подкрепи изцяло парламента в този процес. Предстои да се изготви ново законодателство, което да бъде одобрено от парламента, за да се приложи решението на съда. Във фейсбук Бонети написа: „Трябва да подкрепим решението… и това е висок приоритет и спешна задача на политиката“.

Според членовете на Конституционния съд на Италия начинът, по който повечето от западните общества са избирали досега името, което да носи детето, отразява „несправедлива патриархална практика“, която е „дискриминационна и вредна за самоличността на детето

Остава въпросът кое наложи тази „спешна задача“ пред италианската политика и как тази традиция в именуването не е била подлагана на съмнение поколения наред, а в настоящия момент изведнъж се преосмисля като „вредна за самоличността“.

Подобен „спешен дневен ред“ явно тежи и на Франция. Още в началото на тази година там се прие закон с подобно съдържание.

И френският Сенат въстана срещу бащиното име

Да избереш да носиш фамилното име на майката, вместо наследеното име от бащата – това ще е възможно без административни усложнения във Франция.

Текстът на закон за улеснена процедура по смяна на фамилното име беше приет от френския Сенат. Той дава законова възможност за смяна на наследеното от бащата фамилно име веднъж в живота.

Този закон на „свободата“ щял даде „избор, без да се налага“, „ще сложи край на страданието и ще даде спокойствие на семействата“, се аргументира Патрик Винял. Министърът на правосъдието на Франция Ерик-Дюпон Морети подкрепи „с ентусиазъм“ тази реформа, която щяла да даде отговор на хората, „които по-скоро понасят името си, отколкото го носят“.

Десните осъдиха промяната и я определиха като „риск за отслабване на самото понятие за родство“ и водеща до „разпад на идентичността и семейството“.

За пореден път сме изправени пред недоумението какво е „новото“ значение на понятията „свободи и ценности“ за Европейския съюз. Все по-нескрити и агресивни са атаките към семейството като ценност, концепцията за брачния съюз, отношенията между съпрузите и тези между родителите и децата.

„Еволюцията“ на обществените свободи в Европа и заклеймяването на бащиното име

Решението BURGHARTZ, постановено на 22 февруари 1994 г. от Европейския съд по правата на човека, поставя името в сферата на правото на зачитане на личния живот и го прави част от правата и свободите, признати от Европейската конвенция. Съображенията от това решение се вземат под внимание през 1995 г. от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа в препоръка относно дискриминацията между мъжете и жените при избора на фамилно име. Асамблеята препоръчва на Комитета на министрите да поиска от държавите-членки, които поддържат в законодателството си разпоредби със сексистки характер, да предприемат мерки за равенство между бащата и майката за предаване на името на децата.

Зад претекст за равнопоставеност, лична неприкосновеност и „споделеност на ценностите“ се скрива налагането на една нова ценностна система, където няма място за изконните ценности на християнска Европа. Непокорните на „препоръките“ на Европейския съюз са строго санкционирани и притискани. Въвеждат се „добри европейски практики“ по обучения на децата, водещи до еманципирането им от родителския авторитет. Налага се абортът като „човешко право“. 

Бащината фамилия се оказва вредна за самоличността на децата, но затова пък председателят на европейската комисия Урсула фон дер Лайен заявява в информационен документ от 2020 г., че ще се бори за равнопоставеност на ЛГБТИ лицата и тяхната идентичност: „Неуморно ще преследвам изграждането на Съюз на равенството. Съюз, в който можеш да бъдеш който искаш и да обичаш когото искаш – без страх от осъждане или дискриминация. Защото да бъдеш себе си не е идеология. Това е твоята идентичност. И никой никога не може да ти я отнеме“.

Bogari медия вече публикува статия за това, какви престъпления се вършат с цел да се утвърди тази така наречена „транссексуална идентичност“ чрез хормонални блокери и операции за смяна на пола при децата. Това ли ще ни предложи Европа като „Съюз на равенството“ и защита на самоличността на детето?

Отживелица ли е бащиното фамилно име или това е поредната атака към изконните семейни ценности?

Проблемният въпрос с „бащиното фамилно име“ във Франция е поставен още през 2001 г. в доклад от името на делегация на сената за правата на жените и за равните възможности между мъжете и жените. 

Създадено, за да опише индивидуалността и идентичността на един човек, бащиното фамилно име патроним (от pater баща) има определено мъжка конотация, която прави препратка към името на бащата. Тази ситуация води началото си от формирането на семейното право, но днес тя представлява ако не анахронизъм, то поне остатък от патриархалната концепция за правото от епоха, която бихме искали да си отиде“, казва сенаторът Серж Лагош в обръщението си към сената.

Законопроектът е внесен от депутата Жерар Гозе с предложение за адаптиране на закона за „фамилното име“ чрез въвеждане на „родителското име“. Тази реформа щяла да усъвършенства семейното право и отговаряла на очакванията на голям брой хора, най-вече жени, които виждали в нея премахването на силен символ на остарялата концепция за предаването на името. 

От кога бащиното име се превърна от ценност и фамилна гордост в ограничение и „жадувана от голям брой хора“ промяна? Със сигурност феминистките организации ще са много доволни от премахването и на тази „мъжка конотация“, но истината ни предизвиква да зададем по-важния въпрос по темата – заслужава ли си да се слага клин във взаимоотношенията между мъжа и жената само и само да се угоди външно на стремежа към „еманципация“ на жената и показна „самостоятелност“?

Плоскостта, на която се разглежда проблемът, е погрешна

За да атакуват бащиното име, много феминисти (или защитници на еманципираната от мъжа си жена) обвиняват „патриархалния“ модел (всъщност родов, семеен), разглеждайки съвременните му проявления като ограничение, което пречи на „свободата“ им. Но за да просъществува семейният модел, то той се е доказал многократно като устойчив и причината за това далеч не е ограничението на „свободата“, за което му е лепван етикет.

Това, което се забравя, е фундаментът, върху който се гради този модел, а именно семейството и родовите ценности. Тенденциозно тези обстоятелства се пропускат от „борци за социална справедливост“. И всъщност това е противоречието на този обществен уклон – за да решиш проблемите в семейството, излиза че трябва да разрушиш семейството? На принципа „няма човек – няма проблем“. Защото крайният изход на „войната между мъжа и жената“ е не друг, а разрив в семейството. 

Изключително стряскащо звучи заключението на доклада, където се казва: „Ние наблюдаваме в историята на семействата дълбоки разриви, по отношение на казусите, управлявани от гражданския кодекс. Сътресенията, които съвременният начин на живот предизвиква, засягат професиите, нравите, изоставянето на традициите и липсата на общи възгледи с партньора („не смеем да кажем съпруга“). 

Семействата или това, което е останало от тях, все по-малко са място за предаване на култура. Съвременниците нямат желание да осъзнаят произхода си, родните места на предците си… Хората се отдалечават все повече от старите модели и дали със съжаление или не, законодателите трябва да се адаптират, така че съвременниците ни да живеят съобразно своите практики и стремежи“.

Имената в България

Кога България ще дорасне за тази „свобода“? Противно на световните тенденции, у нас има завръщане към стари български собствени имена и възраждане на имената на български царе. А при фамилните имена остава трайна тенденцията на възраждане на изключително и предимно български имена. 

„Свобода“ ли е премахването на бащиното фамилно име?

Наистина ли премахването на „бащиното име“ и въвеждането на термини от рода „родителско име“ ще спасят съвременните човешки отношения в домакинствата? Това ли е големият проблем? Утвърдените с хилядолетия модели на семейството се подлагат на съмнение и се търси адаптация към новите „свободи“. Палитрата, описваща семейните отношения, се е „обогатила“ до невиждани размери: съжителство на семейни начала, еднополови бракове, семейство с трима родители, приемни семейства, институции от семеен тип и пр. Какви модели ще възприеме съвременното дете и какво ще оцелее за бъдещото поколение? Това са по-важните въпроси.

Зад премахването на „бащиното“ име не се ли крие ненавистта на съвременното неолиберално общество към авторитетите изобщо, утвърждаването на нихилизма и подмяната на изконни ценности във всеки аспект от живота? Кои са следващите „анахронизми“ за премахване: „бащина стряха“, „бащин завет“, „отечество“, „Отче наш…“?

Да се освободиш от бащиното фамилно име не е ли опит да се освободиш от отговорността пред рода, пред предците, пред онзи Авторитет, които не ти позволява да се провалиш, който те мотивира да надградиш, да продължиш започнатото, да дадеш своя принос и да предадеш ценното напред. Има ли бъдеще общество с хора, за които светът започва и свършва в рамките на краткия им живот…

Ние, българите, вече сме чели тази приказка: Имало едно време един цар, който заповядал да избият всички стари хора… и настанал небивал глад. Но един син запазил баща си и така спасил царството.

Последно качени

Свързани постове