Медията на скритата истина. За нещата каквито са!

Клуб Политическа Академия

Клуб ПОЛИТИЧЕСКА АКАДЕМИЯ е неформална общност от съидейници, съмишленици и общественици, обединени от общи морални и интелектуални ценности, и посветени на Българската национална кауза, интересите на Българския народ и добруването на гражданското общество.

Публикации

Последно качени