Медията на скритата истина. За нещата каквито са!

57 учени с позиция срещу масовата ваксинация

През май 2021 г. 57 високоуважавани лекари, учени и експерти по публична политика от целия свят съставят доклад до световните лидери и до всички, свързани с производството и разпространението на Ковид 19 ваксините. В него те изразяват загрижеността си, че рисковете от масовата ваксинация са игнорирани от здравните организации и правителствата.

Според авторите липсата на задълбочени тестове при животни преди клиничните изпитвания и одобрението на ваксините въз основа на данни за безопасност, получени по време на изпитвания, продължили по-малко от 3.5 месеца, повдигат въпроси относно безопасността на тези ваксини. Като посочват наскоро идентифицираната роля на шиповия гликопротеин за предизвикване на ендотелни увреждания, характерни за Ковид 19, дори при липса на инфекция, те призовават за повишено внимание върху ползите и рисковете от масовата ваксинация и най-вече за плуралистичен диалог в контекста на здравните политики, за да се избегне глобалната ерозия на доверието на обществото в науката.

Рисковете от недостатъчното проучване на ваксините

Учените обръщат внимание на факта, че ваксините срещу други коронавируси никога не са били одобрявани за хора, а събраните данни показват, че предизвиканите от ваксините антитела могат да влошат заболяването чрез антитяло-зависимо усилване (ADE) и имунопатология, независимо от вида на ваксината.

През март 2020 г. имунолозите и експертите по коронавирус оценяват рисковете от ваксината срещу Ковид 19 въз основа на изпитвания върху животински модели. Експертната група стига до заключението, че ADE и имунопатологията представляват риск, който обаче смятат за недостатъчен за забавяне на клиничните изпитвания, но все пак препоръчват непрекъснато наблюдение. Въпреки че няма ясни доказателства за появата на ADE и имунопатология при ваксинирани хора, досегашните (май 2021 г.) проучвания за безопасност не са обхванали конкретно тези сериозни странични ефекти. Като се има предвид, че проследяването на доброволците не надвишава 2–3.5 месеца след втората доза, е малко вероятно да се наблюдават тези странични ефекти. 

Въпреки възможните грешки при отчитането, не може да се пренебрегне фактът, че дори като се вземе предвид големият брой на приложените ваксини, според американската система за докладване на нежеланите ефекти на ваксините (VAERS) броят на смъртните случаи на милион приложени дози ваксина се е увеличил повече от 10 пъти.

Авторите на писмото смятат, че има спешна необходимост от открит научен диалог за безопасността на ваксините в контекста на мащабна имунизация. Описвайки някои от рисковете от масова ваксинация в контекста на критерии за изключване на изпитване от фаза 3, те обсъждат докладваните в национални и регионални системи странични нежелани ефекти, поставят някои въпроси с неизяснен до момента отговор и обръщат внимание на необходимостта от по-предпазлив подход към масовата ваксинация.

Възможно ли е сериозни странични ефекти от Ковид 19 ваксините да останат незабелязани

Заболяването от Ковид 19 обхваща широк клиничен спектър, вариращ от много лека до тежка белодробна патология и фатално многоорганно заболяване с възпалителни, сърдечно-съдови и кръвно коагулационни нарушения. В този смисъл случаите на свързано с ваксината антитяло-зависимо усилване или имунопатология биха били клинично неразличими от тежкия Ковид 19. Освен това, дори при липса на коронавирус, шиповият гликопротеин причинява ендотелни увреждания и хипертония in vitro и in vivo при опитните хамстери чрез понижаване на ангиотензин-конвертиращия ензим и нарушаване на митохондриалната функция. 

Въпреки че тези констатации трябва да бъдат потвърдени при хора, последиците от тази находка са потресаващи, тъй като всички ваксини, разрешени за спешна употреба, се основават на доставянето или индуцирането на синтез на шипов гликопротеин. В случай на ваксини с иРНК и ваксини, векторизирани с аденовирус, все още много малко проучвания са изследвали продължителността на производството на шипов протеин при хора след ваксинацията.

Логично е да се счита, че предизвиканият от ваксината синтез на шипов протеин може да причини клинични признаци на тежък Ковид 19 и погрешно да се счита за нов случай на инфекция. Ако е така, истинските неблагоприятни ефекти от настоящата масова ваксинация може никога да не бъдат признати, освен ако проучванията не изследват конкретно този въпрос.

Ваксините и автоимунитетът

SARS-CoV-2 има множество имуногенни протеини и всички негови имуногенни епитопи, с изключение на един, имат сходства с човешките протеини. Те могат да действат като източник на антигени, което води до автоимунитет. Вярно е, че същите ефекти могат да се наблюдават по време на естествена инфекция с Ковид 19. Предвижда се ваксинацията да е възможно най-масова, а според д-р Майкъл Райън, ръководител на спешните случаи в Световната здравна организация, само 10% от световното население е било заразено от SARS-CoV-2. Не успяхме да намерим доказателства, че някоя от разрешените понастоящем ваксини е скринирана и елиминирала хомоложни имуногенни епитопи, за да се избегне потенциален автоимунитет.

Особено притеснителен е планираният график за ваксинация за деца в САЩ, Великобритания и други страни. Липсва научна обосновка за подлагането на здрави деца на експериментални ваксини, като се има предвид, че Центровете за контрол и превенция на заболяванията изчисляват, че те имат 99.997% преживяемост, ако са заразени с Ковид 19.

Не само че вирусът няма значение като заплаха за тази възрастова група, но няма надеждни доказателства, които да подкрепят ефикасността на ваксината при тази популация или да изключат вредните странични ефекти. В този смисъл, когато лекарите съветват пациентите относно избираемото прилагане на ваксина срещу Ковид 19, има голяма нужда да се разберат по-добре ползите и рискът от прилагането, особено в слабо изучените групи.

В заключение, авторите на доклада повдигат следните въпроси:

  • Известно ли е дали кръстосано реактивните антитела от предишни коронавирусни инфекции или антитела, индуцирани от ваксина, могат да повлияят на риска от непреднамерена патогенеза след ваксинация?
  • Дали специфичният риск от антитяло-зависимо усилване, имунопатология, автоимунитет и сериозни нежелани реакции е бил ясно разкрит на реципиентите, за да отговаря на стандарта за медицинска етика за информирано съгласие? Ако не, какви са причините и как би могло да се приложи това?
  • Каква е обосновката за прилагане на ваксината на всеки индивид, когато рискът от смърт от Ковид 19 не е еднакъв за различните възрастовите групи и клинични състояния и когато изпитванията от фаза 3 изключват възрастните хора, децата и честите специфични състояния?
  • Какви са законните права на пациентите, ако те са увредени от ваксина срещу Ковид 19? Кой ще поеме разходите за медицинско лечение? Ако исковете трябва да бъдат уредени с публични пари, обществеността уведомена ли е, че производителите на ваксини са получили имунитет и тяхната отговорност да компенсира увредените от ваксината е прехвърлена на данъкоплатците?

В контекста на тези опасения подписалите се учени предлагат да се спре масовата ваксинация и да се започне спешен плуралистичен, критичен и научнообоснован диалог между учени, лекари, международни здравни агенции, регулаторни органи, правителства и разработчици на ваксини. Това е единственият начин да се преодолее сегашното разминаване между научните доказателства и политиката на общественото здраве по отношение на ваксините срещу Ковид 19.

Авторите са убедени, че човечеството заслужава по-задълбочено разбиране на рисковете от това, което в момента се рекламира като официална позиция. Откритият научен диалог е спешно необходим и незаменим, за да се избегне ерозията на общественото доверие в науката и общественото здраве и да се гарантира, че СЗО и националните здравни органи защитават интересите на човечеството по време на настоящата пандемия.

Ето и имената на тези учени

Roxana Bruno1, Peter McCullough2, Teresa Forcades i Vila3, Alexandra Henrion-Caude4, Teresa García-Gasca5, Galina P. Zaitzeva6, Sally Priester7, María J. Martínez Albarracín8, Alejandro Sousa-Escandon9, Fernando López Mirones10, Bartomeu Payeras Cifre11, Almudena Zaragoza Velilla10, Leopoldo M. Borini1, Mario Mas1, Ramiro Salazar1, Edgardo Schinder1, Eduardo A Yahbes1, Marcela Witt1, Mariana Salmeron1, Patricia Fernández1, Miriam M. Marchesini1, Alberto J. Kajihara1, Marisol V. de la Riva1, Patricia J. Chimeno1, Paola A. Grellet1, Matelda Lisdero1, Pamela Mas1, Abelardo J. Gatica Baudo12, Elisabeth Retamoza12, Oscar Botta13, Chinda C. Brandolino13, Javier Sciuto14, Mario Cabrera Avivar14, Mauricio Castillo15, Patricio Villarroel15, Emilia P. Poblete Rojas15, Bárbara Aguayo15, Dan I. Macías Flores15, Jose V. Rossell16, Julio C. Sarmiento17, Victor Andrade-Sotomayor17, Wilfredo R. Stokes Baltazar18, Virna Cedeño Escobar19, Ulises Arrúa20, Atilio Farina del Río21, Tatiana Campos Esquivel22, Patricia Callisperis23, María Eugenia Barrientos24, Karina Acevedo-Whitehouse5.

Какво трябва да знаем за ваксините срещу Ковид 19?

Повече за политическите и обществени процеси относно Ковид ваксините можете да проследите в предаването КОВИД-19 ВАКСИНИТЕ – ПОЛИТИКА, ИКОНОМИКА И ИДЕОЛОГИЯ на Студио Градът.

1 Epidemiólogos Argentinos Metadisciplinarios. República Argentina.

2 Baylor University Medical Center. Dallas, Texas, USA.

3 Monestir de Sant Benet de Montserrat, Montserrat, Spain

4 INSERM U781 Hôpital Necker-Enfants Malades, Université Paris Descartes-Sorbonne Cité, Institut Imagine, Paris, France.

5 School of Natural Sciences. Autonomous University of Querétaro, Querétaro, Mexico.

6 Retired Professor of Medical Immunology. Universidad de Guadalajara, Jalisco, Mexico.

7 Médicos por la Verdad Puerto Rico. Ashford Medical Center. San Juan, Puerto Rico.

8 Retired Professor of Clinical Diagnostic Processes. University of Murcia, Murcia, Spain

9 Urologist Hospital Comarcal de Monforte, University of Santiago de Compostela, Spain.

10 Biólogos por la Verdad, Spain.

11 Retired Biologist. University of Barcelona. Specialized in Microbiology. Barcelona, Spain.

12 Center for Integrative Medicine MICAEL (Medicina Integrativa Centro Antroposófico Educando en Libertad). Mendoza, República Argentina.

13 Médicos por la Verdad Argentina. República Argentina.

14 Médicos por la Verdad Uruguay. República Oriental del Uruguay.

15 Médicos por la Libertad Chile. República de Chile.

16 Physician, orthopedic specialist. República de Chile.

17 Médicos por la Verdad Perú. República del Perú.

18 Médicos por la Verdad Guatemala. República de Guatemala.

19 Concepto Azul S.A. Ecuador.

20 Médicos por la Verdad Brasil. Brasil.

21 Médicos por la Verdad Paraguay.

22 Médicos por la Costa Rica.

23 Médicos por la Verdad Bolivia.

24 Médicos por la Verdad El Salvador.

Богари Медияhttps://bogari.bg/
Bogari Media - Медията на скритата истина - за нещата каквито са!