Медията на скритата истина. За нещата каквито са!

Неолиберализмът и диктатурата на левите идеи

Неолиберализмът и диктатурата на левите идеи

Как левите идеи моделират обществото?

Кога правото на лична свобода се превърна в потисничество и идеологически натиск на едни общности спрямо други?

Испанеум с дискусия и анализ на тема „Сблъсък: световният конфликт между неолиберализма и консерватизма“ Неолиберализмът и диктатурата на левите идеи Новият „либерализъм“ се отдалечава все повече от класическата либерална идея за равни права и свободи, като се опитва насилствено да подмени заложените ценности в обществото. Недвусмислена проява на това е скорошното приемане на резолюцията на Европейския парламент относно правовата държава и основните права в България. С тази резолюция проличават користните амбиции на леви и неолиберални политически групи както в България, така и в Европа.

Докъде стигат опитите за социално инженерство и в какво се състои върховенството на закона и свободата на изразяване?

Испанеум
Испанеум на древната реч означава "виждам всичко". Испанеум е медия, която предоставя свободен поглед върху потока на информация.