Медията на скритата истина. За нещата каквито са!

Какво не знаем за мартеницата?

Култът към мартениците произхожда още от праисторическо време (учените са го нарекли така понеже не познават свещена история от онези епохи). Била е мощно средство срещу болестотворни и смъртоносни сили като част от заклинателните формули за защита , които в последствие се превръщат в социални табута като „не убивай; не причинявай болка; не наранявай; не разболявай….и т.н…”.  За това свидетелстват глинени човешки фигурки (статуетки) от епохите на енеолита и неолита намерени в Балканска Тракия (нека си припомним класическата мартеница от две фигури –мъжка и женска) , върху които с руни (разчетени днес по метода Гайд) са изписани най-ранните прототипи на най-древното законодателство, като първичната им е употреба е подобна на амулетите за защита, като вид талисмани с магически текстове. Ще напомним и че всички по-късни религии (с техните идеологически доктрини и църковни заповеди) произхождат  от тези най-древни религиозни форми (тотеми, табута и талисмани), които и до днес продължават да съществуват в недрата на религиите, но вече загубили своята виталност и духовно съдържание.  Особено е важно днес да възстановим разбирането за Първооткровение на Твореца дадено на първите човеци, което е записано на глинени артефакти (плочи, фигурки и макети, модели и др.), които представляват същинската „Библия”( букв. библиотека), от която са черпели традиция по-късните боговдъхновените автори на Св. Писания, които са достигнали до нас вече на  книжен носител (папирусни свитъци, манускрипти и т.н.).

От тази най-стара традиция произлиза знаменателното: „ …и тези думи… да бъдат в  сърцето ти… да ги връзваш за знак на ръката си и да бъдат като надчелие между очите ти…”– от моисевата книга…  И до днес юдеите в буквално изпълняват това предписание като си слагат малки кутийки (филактерии–на евр. „тайлесим”, откъдето произлиза и думата талисман) с откъси от Тората в тях, които се връзват на ръката или се поставят като надчелие. По-древният еквивалент на тази старозаветна традиция е закачане до сърцето (за древните то е хранилището на интелектуалния духовен живот) или връзване около китката на мартеници  които се явяват най-древните  напоменителки (напомнящи за) на закона. Но кой закон? Най-древният кодекс от заповеди е този  от времето на Ноевия завет на следпотопното човечество.  От къде знаем това ли? Ами от учението  и  законодателството дадено чрез праправнука на Ной– Орфей – правнука на легендарния Тиру (приемника на древното познание на дядо си Ной). Освен,че артефактите с  тракийските йероглифи (датирани с поне хиляда години преди Египет) се намират по музеи (например във Врачанския музей се намира Кивотът на Орфеевия завет с една от неговите плочки –намерени в с. Градешница) на територията на Балканска Тракия, са вече разчетени по метода „Гайд”, документи от свещената литература на древните ни предци, поместени в сборника „Тракийските Хроники”, съдържат Орфеевите заповеди и познанието на древните пренесеното в  Ноевия Кивот (Ковчег) през потопните води. Свещените писания на предците ни, лингвистичните и компютърни анализи на посланията върху артефактите датирани на около 8000 г. пр. н.е., публикувани в поредицата „Тракийското писмо декодирано” , може да прочетете  в изданията на http://books.bogari.bg.

В заключение ще кажем, че същите заповеди на най-древното Ноево законодателство пренесено и съхранено в Орфеевия завет, беше изпълнено и възстановено като учение от самия Христос. Могъществото на тези оригинални Божествени заповеди (от времето на първото Богооткровение потвърдено и изпълнено с идването на Христос в плът) идва от самият им Автор–Божеството, което в същите древни текстове има множество имена епитети, едно от които е Туонх-Ра (Словото на Възкресението или Възкръсналото Слово).  Независимо дали става въпрос за лястовица или гълъб в различните варианти на българските легенди свързани с мартеницата, те съдържат същия древен код на мира. Същият  „гълъб” на Ной, с маслинова клонка в човката си, ще донесе от новата земя –знака за помирението на творението със своя Творец. Но мирът е и Божествена наредба изразена чрез съчетанието на белия и червения цвят в двете фигури на мартеницата. В древен Египет горното и долното царства са представени в бялата и червената корони съединени  върху главата на царя-пастир. 13 години след като д-р Стефан Гайд чрез древни документи и артефакти разкри в книгите си възникването на египетската цивилизация като колония на древна Тракия и доказа тъждествеността между морските народи и траките като първите таласократори (владетели на моретата според Херодот), както и хиксосите (царете-пастири) като Тракийски династи управлявали Египет в големи периоди от време, вече и някои от родните египтолози  потвърждават тезата за присъствие на траките в Египет много преди походите на Александър  Македонски и документираните династични връзки между Птолемеите и тракийските царе. Така е с всяка истина– трудно и бавно си пробива път през морето от предразсъдъци и невежество.

От блога на Цветан Гайд

Последно качени

Свързани постове