Медията на скритата истина. За нещата каквито са!

Европа и културата на смъртта. Изход към Възкресениe

Дискусия на Испанеум

В какво се проявява т.нар. култура на смъртта? Днес понятията демокрация, права, ценности биват предефинирани според новата идеология на пълзящия неомарксизъм.  

Свещеният хуманизъм отдавна вече не е моралният стожер на европейското общество, а се замества от хедонистичната нагласа към живота. Хората се възползват от дадените им “права”, без да поемат реална отговорност към своя живот, което намира отражение в множество аспекти. От политика и здравеопазване, през образование до култура и идентичност. 

С други думи, християнската култура на Европа е изопачена в абсолютен антихризъм. Злоупотребата със закона на свободата лежащ в основите на християнството, сега е по-явна от всякога. Примерите са много – прокарването на джендър идеологията на ЛГБТИ обществата, легализирането на аборта като човешко право и евтаназията (Швейцария е известна с практиката на асистираните самоубийства). 

Как да възродим свещените ценности в европейската цивилизация? По какъв начин да опазим вярното разбиране за демокрацията, човешките права, свобода и достойнство? 

Испанеум
Испанеум
Испанеум на древната реч означава "виждам всичко". Испанеум е медия, която предоставя свободен поглед върху потока на информация.

Последно качени

Свързани постове