Медията на скритата истина. За нещата каквито са!

Естествената имунизация и иРНК ваксините

В предишни епохи контролирането на новините е било възможно, като за целта нежеланите факти не са били публикувани и не са достигали до широката публика. При днешния бум на информационни средства и социални медии обаче става почти невъзможно да се възпрепятства достъпът до информация и разпространението ѝ със светлинна скорост. Затова в сила влизат други методи.

Напоследък във връзка с коронавируса и ваксините сме свидетели как се изнасят много факти, но същевременно коментарите и изводите са коренно противоположни на това, което същите тези факти говорят. Не е за вярване как масово статиите за ваксините цитират научни изследвания, че защитата от ваксините показва отслабване след известно време или при нови мутации на вируса, но вместо от това да направят извода, че в такъв случай ваксините не вършат работата, за която са рекламирани, винаги завършват с извода, че все пак е добре да се ваксинираме.

Натрапващата медийна кампания за ваксинацията

През последните седмици в световните медии зачестиха статии относно сравнението между естествено придобития след боледуване имунитет и този в резултат на ваксиниране (изкуствен имунитет). За това, че кампанията е масова и политически вдъхновена във връзка със засиления натиск за ваксиниране, можем да съдим по повтаряните като лозунг изречения, без да се посочва научен източник или доказателство. Български вирусолог също не закъсня да даде интервю с подобни безапелационно отправени изречения. Доц. Николаева-Гломб заяви, че „догмата“ за най-стабилен имунитет след прекарване на заболяването е в „процес на рушене“.

Елементарна проверка на научните изследвания и публикации по темата обаче показва съвсем различна картина. Няма да цитираме многобройните изследвания относно намалената с времето и вирусните мутации защита на най-използваните в момента ваксини, тъй като в последния месец те не само се появиха в много медии, но дори и станаха основание правителствата да базират върху тях необходимостта от поставяне на нова бустер доза. Проучванията за естествено придобития имунитет обаче сякаш не стигат до широката публика.

Изследвания върху продължителността на естествения и ваксинационния имунитет

Едно от първите изследвания на тази тема е от ноември 2020 г. и си поставя за цел именно сравнение между двата вида имунитет. Разгледани са проби и на преболедували, и на ваксинирани индивиди и резултатите показват, че и в двата случая „имунната памет, състояща се от поне три имунологични отделения, е измерима при близо 90% от пациентите 5 или повече месеца след началото на симптомите, което показва, че трайният имунитет срещу COVID-19 е възможен при повечето индивиди.“1

Друго изследване от февруари 2021, което включва 254 проби за период до 8 месеца след заразяването, открива, че след преболедуване на COVID-19 се генерира значителна имунна памет, включваща и четирите основни типа имунна памет. Около 95% от пациентите запазват имунната памет за около 6 месеца след заразяването.2

През април 2021 г. излиза друга публикация, която изследва и проследява пациенти с потвърден COVID-19 и без ваксинация. Допълнителна цел на изследването е да се определи дали инфекцията със SARS-CoV-2 има някакъв ефект върху нивата на антитела към другите циркулиращи човешки алфа и бета коронавируси. Нивата на антитела към шиповия протеин на двата циркулиращи алфакоронавируса и двата бетакоронавируса в пред-пандемичните проби са ясно откриваеми и това е очакван резултат, тъй като серопозитивността към тези коронавируси е много висока при възрастното население.

Но това, което е доста интересно, е забележителната стабилност на тези отговори на антителата за 200-дневен период в серумните проби преди пандемията. Наблюдават се плоски линии без спад в нивата на антителата и това поставя под въпрос преобладаващото убеждение, че отговорите на антителата към ендемичните коронавируси са краткотрайни. Въпреки че не може да се изключи случайно повишаване, тези данни, показващи такива стабилни титри на антитела, се обясняват най-добре с персистирането на дългоживеещи плазмени клетки в костния мозък много години след инфекцията.

Това изследване открива и връзка, показваща, че хората, заразени със SARS-CoV-2, може също да имат повишен имунитет срещу обикновените човешки бета коронавируси и по-важното срещу SARS-CoV-1. Важният извод от тези наблюдения е, че след възстановяване неутрализиращите антитела могат да се запазят, макар и на ниски нива, и могат да действат като първа линия на защита срещу бъдещи срещи на SARS-CoV-2 и евентуално свързани човешки коронавируси.

Авторите констатират, че повечето пациенти с COVID-19 индуцират широкообхватна имунна защита срещу инфекция със SARS-CoV-2. Имунният отговор към естествената инфекция е много вероятно да осигури защитен имунитет дори срещу вариантите на SARS-CoV-2, тъй като CD4+ и CD8+ Т клетъчните епитопи ще бъдат запазени. „По този начин възстановените пациенти с COVID-19 вероятно ще се защитят по-добре от вариантите на вируса, отколкото хората, които не са били заразени, но са имунизирани само с ваксини, съдържащи шипове.“3

Още едно изследване сравнява свързването на антитела с неутрализирането на живи вируси при серуми, които са извлечени и от естествено инфектирани, и от ваксинирани с Moderna индивиди срещу два варианта на SARS-CoV-2. Резултатите показват, че и при инфектираните, които са развили естествен имунитет, и при ваксинираните защитният хуморален имунитет може да бъде запазен поне в рамките на осем месеца.4

Еволюцията на антитела след иРНК

Ново проучване от юли 2021 г., което изследва еволюцията на антителата след иРНК ваксинация, показва, че първоначално високата неутрализираща активност на антителата не просто спира да се увеличава между 2 и 5 месеца след ваксинацията, но има и спад, заради който е необходима нова доза. Сравнявайки антителата и имунната памет при естествено придобит имунитет с този след ваксиниране, авторите посочват, че действието е „по-скромно“ след ваксинацията. „Тази разлика е в съответствие с наблюдението, че предизвиканите от ваксината антитела за памет не успяват да покажат увеличената неутрализираща широкообхватност, която се е развила след естествена инфекция.“5

Какво трябва да знаем за ваксините срещу Ковид 19?

Повече за политическите и обществени процеси относно Ковид ваксините можете да проследите в предаването КОВИД-19 ВАКСИНИТЕ – ПОЛИТИКА, ИКОНОМИКА И ИДЕОЛОГИЯ на Студио Градът.

1. Immunological memory to SARS-CoV-2 assessed for greater than six months after infection

2. Immunological memory to SARS-CoV-2 assessed for up to 8 months after infection

3. Longitudinal analysis shows durable and broad immune memory after SARS-CoV-2 infection with persisting antibody responses and memory B and T cells

4. Infection- and vaccine-induced antibody binding and neutralization of the B.1.351 SARS-CoV-2 variant

5. Antibody Evolution after SARS-CoV-2 mRNA Vaccination

Богари Медияhttps://bogari.bg/
Bogari Media - Медията на скритата истина - за нещата каквито са!

Последно качени

Свързани постове