Медията на скритата истина. За нещата каквито са!

Българската икономика и глобализъм; корпоративен капитализъм или семеен бизнес – Студио Градът (цял епизод)

Дискутирани теми през месец Март 2019 година:

✅ Въздействието на корпоративния бизнес и новите технологии върху българската икономика. (роботизация, ИТ сектор и др.);

✅ Финансовата система, банковия сектор и капиталовите зависимости;

✅ Конкуренцията и диалогът между държавата и свободния пазар;

✅ Заинтересованите страни в глобалните промени;

✅ Противоречията между интересите на крайния потребител, местните бизнесмени и международните корпорации и търговски вериги;

✅ Бъдещето – наемник или самонаемащ се;

✅ Новите брандове и семейния бизнес;

С участието на акад. Цветан Гайд

http://tsvetanguide.com/

https://bg-bg.facebook.com/tsvetanguide/

Студио Градът
Студио Градътhttp://thecityfoundation.org/
Ние сме отворени за участие и подпомагане във всеки проект, който издига и утвърждава свещеното в човека и обществото като основа на вечната цивилизация. Приемаме всичко, което е полезно за всички и отдаваме своя принос на добротворство и миротворство в Името на Живота като вечна и непреходна ценност, чиято стойност е неподвластна на времето и промяната, и познанието на Неговата същност е най-достойна цел.

Последно качени