Медията на скритата истина. За нещата каквито са!

Равенството между половете 2. Семейството – възможности и предизвикателства

Какви са предизвикателствата пред семейството? Прогресивните тенденции и Истанбулската конвенция.

Устройството на семейството и ролята на възпитанието. Сурогатното майчинство, еднополовите двойки и осиновяването.

Произходът на феминизма, неолиберализма и сексуалната революция. Само биологична машина ли е човекът?

Противопоставянето между половете и изборът между кариерата и семейството. Отговорността към следващите поколения.

Какви са представите за любовта днес?

Испанеум
Испанеум на древната реч означава "виждам всичко". Испанеум е медия, която предоставя свободен поглед върху потока на информация.