Медията на скритата истина. За нещата каквито са!

Новото лице на Европа – сблъсък на идеи / Фронт на Събитията

България е лоялен член на Европейския съюз и НАТО. Защо обаче борбата за визията на Европа и ЕС е толкова важна? Въпроси като Is the EU Democratic? Does Your Vote Matter? все повече говорят за сепаратизма в Европа и България. Вижте Коментар на водещия: Новото лице на Европа. Някои политолози твърдят, че Стремежът към върховенството на закона и борбата с корупцията са сенки от миналото, модерните приоритети са климатични промени и равенство между половете. Това обаче създава разделение в общностите. Вижте в настоящия анализ: Какво всъщност зависи от съдбата на Европейския съюз? Вижте гледната точка на анализаторите академик Цветан Гайд, Пламен Иванов от Фондация Градът.

Цялото предаване Фронт на Събитията: Фронт на събитията: Размествания в геополитиката и у нас

Фронт на Събитията
Фронт на Събитията
Фронтът на събитията е създаден за и от свободните човеци! В предаването гости, експерти и общественици дискутират и анализират актуалните събития по света и у нас, разкривайки скритите връзки между събитията в геополитиката, икономиката и социалните и обществени теми!

Последно качени