Медията на скритата истина. За нещата каквито са!

Живот по време на пандемия: възможност за прогрес или враг на личността?

Пандемията и глобалните събития като предизвикателство и катализатор на процеси в обществото и отделния човек.

Как се отрази кризата върху взаимоотношенията? Негативи и позитиви в общуването от разстояние и кои са смислените връзки между хората?

До какво доведоха ограниченията породени от пандемията? Животът в пандемия като двигател на промяна в човека.

Испанеум
Испанеум на древната реч означава "виждам всичко". Испанеум е медия, която предоставя свободен поглед върху потока на информация.

Последно качени

Свързани постове