Медията на скритата истина. За нещата каквито са!

„Живей за мига“ и образите от Възкресение

Дискусия на Испанеум

Социалният инженеринг на неолиберализма продължава с все по-бързи темпове. Атаката е именно в културата и начина на мислене – семейните ценности и високите каузи са заменени от култът към Аз-ът, търсенето на временните удоволствия и липсата на мисъл за бъдещите поколения (Прочети: Свещеното право на живот и кризата с абортите). Способно ли е модерното консуматорско общество на саможертва?

Водещ: Димитър Бояджиев – представител на Сдружение „Хуманен Алианс“

Гости: Ася Василева – представител на Сдружение „Семейство и приятели “ и Александър Делев – представител на Сдружение „Хуманен Алианс“

Испанеум
Испанеум
Испанеум ("виждам всичко" на древната реч) е предаване, от което зрителите могат да почерпят истински свободен поглед върху значимите събития и процеси в обществото отвъд съвременния информационен потоп.

Последно качени