Медията на скритата истина. За нещата каквито са!

За свещения ни език и днешната криза в обществото

Защо езикът ни e свещен и каква е неговата сила? Прочит на първичното слово чрез методите на трансцендентната наука и откритията на д-р Стефан Гайд.

Древната свещена традиция и будителите на обществото. В какво се състои близостта на българския до универсалния изначален език?

Кодираните в човека архетипни същности и многоизмерността на думите. Кризата на идентичността при трансджендъри и хомосексуалисти.

Кризата в обществото и съвременното отношение към словото. Как си служим с езика?

Фондация Гайдhttps://guidefoundation.org/
"Пътят до едно истинско откритие е винаги всъщност историята на намиране на самия себе си." ~ Стефан Гайд /1960-2013г./ декодирал древната тракийска писменност, променил завинаги основните концепции в историческата наука и тракологията.

Последно качени

Свързани постове