Медията на скритата истина. За нещата каквито са!

Детското възпитание и обществото на бъдещето

ДЕТСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ОБЩЕСТВОТО НА БЪДЕЩЕТО

Следете дискусиите на Фондация Гайд по актуалните теми всеки Четвъртък по Bogari Media! В този епизод:

– Тенденциите във възпитанието.

– Докъде се простира свободата на децата? Атаката срещу йерархичните ценности в семейството.

– Политическото и общественото въздействие върху поколенията. Какви основи полагаме днес за бъдещата генерация?

– Неолиберализмът и ролята на образователната система в изграждането на детската психика. Спорните въпроси за правата на децата.

– Възможностите за отстояване на семейните ценности. Как се създава подходяща и здравословна среда за израстването на едно дете?

Фондация Гайдhttps://guidefoundation.org/
"Пътят до едно истинско откритие е винаги всъщност историята на намиране на самия себе си." ~ Стефан Гайд /1960-2013г./ декодирал древната тракийска писменност, променил завинаги основните концепции в историческата наука и тракологията.

Последно качени

Свързани постове