Медията на скритата истина. За нещата каквито са!

Социализмът – митологеми и романтизъм

Носталгията по миналото и съвременният тоталитаризъм. Каква е приликата между „социалистическия човек“ и постмодерния прогресивист и трансхуманист?

Фондация Гайдhttps://guidefoundation.org/
"Пътят до едно истинско откритие е винаги всъщност историята на намиране на самия себе си." ~ Стефан Гайд /1960-2013г./ декодирал древната тракийска писменност, променил завинаги основните концепции в историческата наука и тракологията.

Последно качени

Свързани постове