Медията на скритата истина. За нещата каквито са!

Регионална ученическа историческа конференция се проведе в София

На 20.04.2024г., в денят на честване на 148-мата годишнина от Априлското въстание, в София се проведе Регионална ученическа историческа конференция „Добродетелите на духа и волята“ със заглавие и основна тема „Възраждане на българското образование и извоюването на независимата църква“.

Организатори бяха 33-та езикова гимназия „Света София“, с директор Стоименка Димитрова и дейното участие на Александър Цветков – историк и учител, и Регионален исторически музей – София. Официални партньори на конференцията са „Български червен кръст“ , в чиято зала се осъществи събитието, Сдружение „Българска История“, както и Богари Медия.

На снимката: директор Стоименка Димитрова и Александър Цветков – кадри на Богари Медия

Конференцията бе открита с встъпително слово от Цветан Гайд – историк, богослов и публицист в Богари Медия, което бе последвано от поздравителен адрес от г-жа Ваня Кастрева – началник на Регионално управление на образованието София-град, поздравително слово от доц. Спасов от историческия факултет на Софийски Университет „Свети Климент Охридски“, както и поздравителен адрес представен от Валентин Витанов, от името на Венета Хаджийска-Янкулова – директора на Регионален исторически музей – София.

На снимката: Цветан Гайд
На снимката: Кирил Славчев
На снимката: доц. Спасов
Специални гости бяха Трифон Павлов, представител на Народно читалище „Епископ Йосип Щросмайер“, Ценцеружка Андреева, представител на Народно читалище „Георги Сава Раковски“ и Кирил Славчев – старши експерт обществени науки, гражданско образование и религия, представител на РУО София.

На снимката: Александър Цветков и Ценцеружка Андреева – кадри на Богари Медия

В конференцията участваха ученици от 140-то СУ „Иван Богоров“, СПГТЕ „Джон Атанасов“, 54-то СУ, 33-та ЕГ „Света София“, Софийска професионална гимназия „Княгиня Евдокия“ и др. училища и гимназии, които представиха презентации, доклади по исторически теми на българското възраждане, както и есета, под ръководството на своите учители и научни ръководители, сред които Магдалена Стаменова, Камелия Милева, Александър Цветков, Величка Петрова, Венеп Кордова, Силвия Цветкова, Жива Господинова и Горан Благоев.

Основните теми, които учениците представиха, бяха относно ключови личности и моменти от борбата за независима и самостоятелна българска църква през Възраждането – за живота и делото на Неофит Рилски, делото и участието в борбата за църковна независимост на Стефан Богориди и изграждането на Желязната църква в Цариград (Константинопол – днешен Истанбул), делото на Неофит Бозвели (Хилендарски), просветителската мисия на д-р Петър Берон и неговия „Буквар с различни поучения“ (т.нар. Рибен Буквар), както и развитието на девическите училища във възрожденска България.

Благородната инициатива завърши с награждаването на отличили се ученици и техните разработки и с обещание за бъдещи подобни събития с перспектива за превръщането на инициативата в ежегодна конференция.

Регионална ученическа историческа конференция
Богари Медия
Богари Медияhttps://bogari.bg/
Bogari Media - Медията на скритата истина - за нещата каквито са!
Тъмбнейл Подкаст Град на Високо

Подкаст: Град на Високо

Виж повече

Последно качени