Медията на скритата истина. За нещата каквито са!

Предстои ли в Канада Нюрнбергски процес 2.0 срещу Ковид мерките?

Чрез канала си в Telegram германският супер-адвокат Райнер Фюлмих отрича да има правен процес пред Върховния съд в Канада, каквито информации изтекоха в някои медии. И все пак „грешката е вярна“, както се казваше в една популярна пиеса.

Обществен трибунал на световно ниво действително ще има

Райнер Фюлмих пояснява, че журналистическите версии за Нюрнберг 2.0 в Канада отразяват само „половината истина“.

Неговият екип наистина планира Трибунал за обществено мнение, който ще бъде подхранван от заключенията на извънредно много експерти. В този наказателен процес, който ще се проведе в началото на 2022 г., ще бъде направено подробно представяне на доказателства пред международното обществено мнение.

„Нещата вероятно ще трябва да се влошат много, преди да се подобрят. За да стигнем по-бързо до този повратен момент, казва Райнер Фюлмих, комисията и екип от адвокати в момента са заети с планирането на събитие, което наричаме във фазата на планиране Съд на общественото мнение, който ще се основава на констатациите от безброй експертни изслушвания, проведени от комисия в продължение на повече от година и половина. В този наказателен процес, който ще се проведе в началото на 2022 г., ще използваме истински съдии, прокурори и адвокати, за да изслушваме истински експерти и нарушители и да проведем обширно доказателствено изслушване.“

Кой е всъщност Райнер Фюлмих?

Доктор  Райнер Фюлмих е германско-американски адвокат, който печели многомилионни дела срещу измами на Deutsche Bank и срещу Volkswagen за измамата с Dieselgate. Фюлмих и сътрудниците му са събрали хиляди научни доказателства, доказващи пълната ненадеждност на PCR-тестовете и манипулациите чрез тях. Относно настоящите инжекционни препарати, той заявява, че „те нямат нищо общо с ваксинациите, а са част от генетични експерименти“. Освен неправилни тестове и фалшиви смъртни актове, изготвени от корумпиран медицински персонал, самата „експериментална“ ваксина нарушава член 32 от Женевската конвенция от 1949 г., който забранява „осакатяване и медицински или научни експерименти, които не са необходими за медицинското лечение на което и да е лице“. Съгласно член 147 на Конвенцията извършването на биологични експерименти върху хора е сериозно нарушение. Според него „експерименталната ваксина“ погазва всичките 10 точки на Нюрнбергския кодекс, който предвижда смъртно наказание за тези, които го нарушават.

В Канада действително тече мега-дело за обезщетение при вреди

По думите на Райнер Фюлмих, това е делото, заведено в Канада в сътрудничество с адвоката Майкъл Суинууд. Това обаче е дело, което има за цел да се превърне в колективен иск и за европейски жертви и касае обезщетение за вреди.

Правителството на Онтарио се опитва да ограничи съдебните дела за Ковид с приемането през ноември на закон, забраняващ искове срещу работодатели и други, които полагат „честни усилия“ да следват указанията и да предотвратят разпространението на вируса.

Множество дела са били заведени за неправомерна смърт в домове за дългосрочни грижи, липса на покритие за инвалидност за страдащите от „дълъг Ковид” с продължителни симптоми и колективен иск, в който се твърди, че правителствените закони за носене на маски нарушават конституционните права.

Груповият иск, заведен от адвоката от Отава Майкъл Суинууд, отива още по-далеч. „Този иск е предизвикателство към това, което се поставя пред човечеството“, казва той. „Ние казваме направо, че няма оправдание за обявяването на пандемия.“

Делото е заведено срещу правителствата на Канада и Онтарио, срещу отделни политически лидери, както и срещу фондацията на Бил и Мелинда Гейтс, Световната здравна организация и папата.

В него се твърди, че всички обвиняеми са позволили въвеждането на ограничения и затваряния по повод Ковид-19 „без законни пълномощия и надлежна процедура в интерес на ума, тялото и здравето на канадското общество“.

Има ли смисъл от подобни дела

Със сигурност заставането в позиция на Правото е лечебно за всяка човешка личност, която се чувства смачкана, номерирана и с унижено достойнство. Стига да си припомним колко от днешните ни права са изречени на нюрнбергския процес срещу нацизма. Вероятно ще има и Нюрнберг 2.0.

Извадки от Първи международен кодекс за провеждане на експерименти с хора, Нюрнберг, август 1947 г., съставен в резултат от медицинския фашизъм на нацистите през Втората световна война

* Доброволното съгласие на отделния субект е абсолютно необходимо. Това означава, че участниците в изследването:

– следва да бъдат законно упълномощени да дават съгласие;

– следва да имат право на свободен избор;

– трябва да дадат съгласие, без срещу тях да се използват елементи на намеса или употреба на сила, манипулация, измама, натиск, изкривяване на информация, или друга скрита форма на принуда или насилие;

– трябва да притежават достатъчно информация и да разбират същността на представената им информация, за да могат да вземат решение за съгласие в контекста на достатъчно познания за проучването.

Последната точка изисква преди субектът на експеримента да вземе положително решение, да му бъдат разяснени:

– същността, основните етапи, продължителността и целите на експеримента;

– методите и средствата за провеждане на експеримента;

– всички неудобства и вреди, които могат да се очакват в разумни граници в хода на експеримента;

– влиянието, което може да бъде упражнено върху психическото или физическото здраве на човека в процеса на неговото участие в експеримента.

Задължението и отговорността за получаване на законно съгласие се възлагат на всяко лице, което информира, насочва или набира лица за експеримента. Тези лични задължения и отговорност за тяхното неизпълнение не могат да бъдат прехвърлени на друго лице.

*. Експериментът трябва да бъде разработен и базиран на резултатите от предварителни проучвания върху животни и познания за естеството на заболяването или други изследователски проблеми, така че очакваните резултати да оправдаят провеждането на експеримента.

* Експериментът трябва да се провежда по такъв начин, че да се избегне ненужно физическо и морално страдание и наранявания.

* Експериментът не трябва да се провежда, ако априори има основание да се смята, че може да настъпи смърт или субектът да понесе необратимо увреждане на здравето, водещо до осакатяване; освен, може би, онези експерименти, при които лекари, които провеждат експеримент, действат като субекти на изследването.

* По време на експеримента лицето-субект трябва да бъде свободно да избира: да участва в експеримента до края или докато субектът постигне такова физическо или психическо състояние, когато продължаването на експеримента му изглежда невъзможно.

* По време на проучването отговорният изследовател трябва да бъде готов да спре провеждането на експеримента на всеки етап, ако има основателни причини да смята, че продължаването на експеримента може да доведе до нараняване, увреждане или смърт на субекта в експеримента.

Източник: The Nuremberg Code (1947), Mitscherlich A, Mielke F., Doctors of infamy: the story of the Nazi medical crimes. New York: Schuman, 1949: XXIII-XXV.

Богари Медия
Богари Медияhttps://bogari.bg/
Bogari Media - Медията на скритата истина - за нещата каквито са!

Последно качени

Свързани постове