Медията на скритата истина. За нещата каквито са!

Паразитните модели на поведение в обществото

Oт древността до днес. Как културата определя обществото?

Влиянието на културата върху икономиката. Материализмът като извор на социално паразитно поведение.

Фондация Гайдhttps://guidefoundation.org/
"Пътят до едно истинско откритие е винаги всъщност историята на намиране на самия себе си." ~ Стефан Гайд /1960-2013г./ декодирал древната тракийска писменност, променил завинаги основните концепции в историческата наука и тракологията.

Последно качени

Свързани постове