Медията на скритата истина. За нещата каквито са!

Лидерите на „новия световен ред“. Невидими заплахи и системните проблеми

Дискусия на Испанеум

Лидерите на „новия световен ред“. Невидими заплахи и системните проблеми

Всеки понеделник от 20:30 ч. НА ЖИВО в Youtube канала на Богари и Facebook страницата на Ispaneum!

Участници: Петър Манев, Петър Иванов и Ася Василева

Испанеум
Испанеум
Испанеум ("виждам всичко" на древната реч) е предаване, от което зрителите могат да почерпят истински свободен поглед върху значимите събития и процеси в обществото отвъд съвременния информационен потоп.

Последно качени