Медията на скритата истина. За нещата каквито са!

Извън-редното като път към “ново нормално”

Дискусия на Испанеум

Поредицата от кризи на глобално ниво бяха повод за повечето страни в света да обяват извънредно положение, ограничавайки основните човешки права и свободи на гражданите си. Много от тези извънредни мерки обаче продължават да са в сила и до днес, ставайки част от едно „ново нормално“.

Испанеум
Испанеум
Испанеум ("виждам всичко" на древната реч) е предаване, от което зрителите могат да почерпят истински свободен поглед върху значимите събития и процеси в обществото отвъд съвременния информационен потоп.

Последно качени