Медията на скритата истина. За нещата каквито са!

Изкуствен интелект и трансхуманизъм: „революция“ на ограбеното бъдеще

Дискусия на Испанеум

Все повече се засилва дебата в обществото около философското течение на трансхуманизма. Способен ли е човека да създаде истински изкуствен интелект? Какви са тенденциите в съвременната наука и започнала ли е четвъртата индустриална революция?

Испанеум
Испанеум
Испанеум ("виждам всичко" на древната реч) е предаване, от което зрителите могат да почерпят истински свободен поглед върху значимите събития и процеси в обществото отвъд съвременния информационен потоп.

Последно качени