Медията на скритата истина. За нещата каквито са!

Инвазията на неолиберализма. Какво ни готвят новите левици?

Инвазията на неолиберализма. Какво ни готвят новите левици?

Защо неолибералната идеология отглежда модерния човек в отхвърляне на авторитетите? Испанеум с дискусия и анализ на тема „Сблъсък: световният конфликт между неолиберализма и консерватизма“ В „Инвазията на неолиберализма. Какво ни готвят новите левици?“:

До какво водят тенденциозните опити за рушене на авторитети?

Истинската либерална идея и връзката с консерватизма

Кои са истинските прогресисти с благородни каузи?

Здравото семейство – ключът към пълноценно, ефективно и развито гражданско общество?

Войната и съюзничеството между половете Изгледайте видеото докрай за глобалния поглед върху събитията!

Следете ИСПАНЕУМ всеки понеделник по Bogari Media!

Испанеум
Испанеум на древната реч означава "виждам всичко". Испанеум е медия, която предоставя свободен поглед върху потока на информация.