Медията на скритата истина. За нещата каквито са!

Има ли догматизъм в БАН? Институт към БАН дискриминира учени въз основа на религиозна принадлежност и граждански позиции.

В рамките на проектът „Да преживеем миналото. Историческите възстановки като феномен на културата“, финансиран от Фонд Научни изследвания (КП-06-ОПР05/13), екип на Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей към Българската академия за науките, проведе семинар на тема „Траки и Тракисти“, като в предварителния анонс е посочено, че ще бъде изложено изследване в рамките на описания проект.

Общественици и учени обаче сигнализираха, че т.нар. „изследване“, освен че не покрива критериите за реално изследване, по съществото представлява умишлена атака срещу частен научен институт (Института по Т-наука) и известна културна организация (Сдружение Академия Орфика), а членове от съответните организации са дискриминирани при семинарната проява, тъй като въпросния семинар е фокусиран върху „религиозна институция“ и верски убеждения, а не върху културната проява – Фестивал „Тракийски Мистерии“, провел се в Пловдив в Античния Театър на 30.09.2022г. и който би трябвало да е обект на изследването.

Въпреки предварителните разговори с Димитър Атанасов, наш представител не е потърсен, не сме били поканени на семинара, нито ни е дадена възможност да представим културния си проект, а съвсем недобронамерено бяха обсъждани верските убеждения на участници във фестивала ни. Виждаме, че при представянето на други исторически възстановки са поканени представители на сдруженията-организатори и те са участвали в представянето на културната проява. Тяхната религиозна принадлежност не е обсъждана и категорично виждаме дискриминационно отношение спрямо нас като организация и творци. Нашето сдружение даже не беше споменато. Ако хора с православна вяра или мюсюлманска вяра създават творчески прояви, значи ли че цялото нещо е организирано от Светия Синод или Главното мюфтийство?

Други присъствали на семинара са озадачени, че в рамките на семинара са коментирани и политически позиции на част от участниците в посочения фестивал.

За мен беше изключително странно защо се повдига въпросът за политически позиции на участници в проекта ни. Нямаме право на гражданска позиция ли? Какво общо има това с Фестивал „Тракийски Мистерии“ и защо изобщо се обсъжда в рамките на етноложко изследване, ако това изобщо може да бъде наречено такова? В това си проличава конкретна цел на „научното изследване“ да злепостави конкретни „неудобни“ хора. Това ме кара да мисля, че цялото нещо е поръчково…

Публикуваме и пълния текст на позицията на частния институт и културната организация:

“Във връзка с проведения на 8.11.2022г. семинар от членове на Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей (ИЕФЕМ) към БАН, заявяваме следната позиция:

На 30.09.2022г. в Античния Театър в град Пловдив се проведе Фестивал Тракийски Мистерии, организиран от Сдружение Академия Орфика / Academia Orphica, в партньорство с Института по Т-наука, Фондация Родов Завет и други организации с нестопанска цел. Културният ни проект се радваше на многобройна публика, дошла от цялата страна и от чужбина, за да се наслади на уникалното преживяване, резултат от различните формати, включени във фестивалната форма.

За наша голяма изненада, разбираме от Фейсбук страницата на ИЕФЕМ, че на 8.11.2022г. е обявен семинар, организиран от ИЕФЕМ към БАН озаглавен: „ТРАКИ И ТРАКИСТИ“, с допълнение в описанието „Семинарът представя дейността на Института за трансцендентална наука / Тракийска църква с фокус върху организираните „Тракийски мистерии“.

Като оставим настрани неуважението, че Институтът по Трансцендентна наука е със сгрешено име, или че Сдружение Академия Орфика – основната организация, благодарение на която Фестивал „Тракийски Мистерии“ бе възможен и ще бъде осъществяван и в бъдеще, не беше спомената изобщо, озадачава ни фактът, че обект на „изследването“ на семинара е религиозната институция „Тракийската църква“, регистрирана по Закона за вероизповеданията.

Нещо повече, материалите, представени на семинара, не съдържат изследване на самата културна проява, различните й форми и самото съдържание, както и преживяването на зрителя-участник, въпреки че обявеният проект „Да преживеем миналото. Историческите възстановки като феномен на културата“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ (КП-06-ОПР05/13), има като заявена цел точно това. Представеното съдържание на проведения семинар приличаше по-скоро на представяне на досие от бившите служби на ДС по време на тоталитарния режим, разследващи граждани заради тяхната религиозна принадлежност, и „историята на религиозното движение“, както го нарича един от говорителите на семинара.

За разлика от представянето на други изследвания на подобни културни прояви и възстановки, наши представители не бяха поканени на семинара, нито им беше предоставена възможността да представят културните ни прояви. Отново, за семинара разбрахме от Фейсбук страницата на ИЕФЕМ, където той беше обявен ден преди провеждането му. Културен или научен диалог не се е състоял, въпреки че Сдружение „Академия Орфика“ като организатор на Фестивал Тракийски Мистерии беше отправил още на 30.09.2022 год. предложение към гл. ас. д-р Димитър Атанасов (един от авторите на презентацията и представящ на семинара), за целите на проекта да му бъдат предоставени материали от събитията на 30.09.2022 год. в гр.Пловдив, когато Сдружение „Академия Орфика“ е готово с подготовката им, както беше обърнато внимание и към предварителните анонси и подробни представяния на културното събитие в национални и регионални медии (телевизионни, радио и онлайн формати).

Самото „изследване“ не отговаря на критериите за етнографско или етноложко изследване, най-малкото защото НЕ беше изследвано самото културно творчество, нито беше обсъдено лингвистичното изследване на директора на Института по Т-наука, нито етнографското изследване, представено от директора на Родов Завет на лекция, част от фестивалната форма. Показателно е, че единствените конкретни коментари по научното съдържание на лекцията се базираха на авторитетно представено „незнание“ (или умишлена инсинуация), че езикът, изполван за лингвистичния анализ на Института по Т-наука не съществува и е едва ли не агрегиран и композиран от лекторите. В действителност, този език е изчерпателно документиран, с цялостна писмена традиция, запазени хилядолетия наред произведения, включително и речници на различните му форми.

За нас тази семинарна проява е поръчкова, с цел Академия Орфика, културното произведение и цялостната фестивална форма да бъдат дискредитирани в общественото пространство чрез внушението, че културната проява е дело на религиозна институция. Считаме, че целта е умишлено да се противостои на придобиване на популярност на фестивалната форма в културните среди. Същата проява е и опит да се елиминира влиянието на Института по Т-наука, като се дискредитира тази независима научна институция, която се явява конкурент и алтернатива на догматизма сред научната общественост, който някои учени и колективи в БАН налагат като монопол.

В поведението на подготвилите и участващите в семинара виждаме дискриминация спрямо членове на Института по Т-наука и на Академия Орфика, въз основа на верски убеждения, с което се цели стигматизирането на български граждани, поради техните верски убеждения, дискредитирането на техните свободна инициатива, труд, творчество и независими изследвания, с цел изолирането им от обществения живот, поради тяхна религиозна принадлежност.

Тъй като в семинарното събитие беше вметнат коментар и относно политическите позиции (https://bogari.bg/zashto-da-ne-glasuvame-na-nastoqshtite…/) на някои от културните творци и участниците в реализацията на фестивала, заедно с обяснението, че „това религиозно движение има и политически амбиции“, считаме, че това е и атака срещу политическите права и свободата на съвестта и словото на български граждани.

Считаме, че подобна дискриминация е недопустима в съвременното общество, не е подобаваща за дейци на науката, и е срамна за хора в институционални позиции, особено когато дейността им се финансира именно със средствата на данъкоплатците, чрез Фонд „Научни изследвания“.”

Видеозапис на гореописания семинар, можете да гледате в каченото видео от Цветан Гайд:

Богари Медия
Богари Медияhttps://bogari.bg/
Bogari Media - Медията на скритата истина - за нещата каквито са!

Последно качени

Свързани постове