Медията на скритата истина. За нещата каквито са!

Глобализацията и мястото на България в Европа

С развитието на технологиите за комуникация и нарастващите търговски отношения светът се усеща все по-тесен. Процесите по глобализация все повече се засилват. Държавите са много по-обвързани помежду си, при това не само икономически, което прави окрупняването на по-големи съюзи неизбежно. Това включва и Европейския съюз, може би като Федерация. Въпросът е какъв съюз ще бъде ЕС и дали ще има място и за различни мнения в него, място за самоинициативи и гласност на индивидуалната личност. България няма интерес от слаб Европейски съюз, нещо повече, има необходимост България да разбере ролята си в този съюз. България нито е малка, нито е бедна, нито безинтересна, и може да бъде ключова в изграждането на бъдеща Европа.

Студио Градътhttp://thecityfoundation.org/
Ние сме отворени за участие и подпомагане във всеки проект, който издига и утвърждава свещеното в човека и обществото като основа на вечната цивилизация. Приемаме всичко, което е полезно за всички и отдаваме своя принос на добротворство и миротворство в Името на Живота като вечна и непреходна ценност, чиято стойност е неподвластна на времето и промяната, и познанието на Неговата същност е най-достойна цел.

Последно качени

Свързани постове