Медията на скритата истина. За нещата каквито са!

Диктатура или демокрация: Оправдават ли кризите ограничаването на граждански права?

Дискусия на Испанеум

Как се стига до диктатура? Състоянието на световна криза предпостави прокарването на извънредни правомощия на правителствата, съответно и ограничения на основните човешки права на гражданите под предтекста на неотложност. Тези извънредни политики обаче продължават да се налагат и в некризисни ситуации. Размива ли се границата между диктатурата и съвременните „развити демокрации“?

Испанеум
Испанеум
Испанеум на древната реч означава "виждам всичко". Испанеум е медия, която предоставя свободен поглед върху потока на информация.

Последно качени

Свързани постове