Медията на скритата истина. За нещата каквито са!

Защо да НЕ гласуваме на настоящите парламентарни избори?

От Клуб ПОЛИТИЧЕСКА АКАДЕМИЯ призовават хората за протестно НЕ-гласуване на настоящите парламентарни избори на 02.10.2022г. С това призовават българските граждани да покажат ясно и категорично на политическата класа и системните партии, че настоящата политическа система е изчерпала своята легитимност и реалната воля на българския народ (Суверена) е да се свика Велико Народно Събрание, с което да се даде нов старт на системата и да се възстанови доверието в българското общество и държавност, както е според реалното желание на българския народ. С НЕ-гласуването представителите на Клуба призовават гражданите да снемат доверието си от настоящите представители на политическата система, която повечето българи (а и от неформалния Клуб) считат за порочна, израз на едни и същи задкулисни кръгове на влияние, но в различни метастази.

„Съмишлениците, съидейниците и общественици от Клуб ПОЛИТИЧЕСКА АКАДЕМИЯ сме убедени, че политическата криза в страната е от системен характер, т. е. криза в самата политическа система. Доказателство за това е отказът на българските граждани от участие в изборите за народни представители от съществуващите партии. Което разкрива подмяната на същността и характера на представителната демокрация. Т. е. властта на  суверена (Българският народ) е подменена с нейна имитация – фасадната „демокрация“. Политическата власт в демократичната система по дефиниция се основава на доверието на гражданите към тези, на които те делегират управлението в държавата. Днес народното доверие в управляващите е напълно разрушено и заменено с политическото шоу на медиен популизъм, корпоративен вот, фалшификации и купени изборни гласове. Днес партиите са място НЕ на гражданско представителство, а на корупционни схеми, кариеризъм и социален инженеринг за налагане на социални и икономически модели във вреда на Българските граждани и Българските държавни интереси. За мнозинството от Българските граждани системните партии в настоящия си вид и характеристики НЕ представляват Субекта – Българската нация, но според всеобщото убеждение са инжeнирани с външна намеса чрез чуждестранни НПО-та и агенции и/или представляват частните интереси на местни олигарси или стари агентурни мрежи. Което поставя пред Българското общество дебата  за все по-избледняващата реална легитимност на законодателната власт.  От своя страна задълбочаването на политическата, икономическа и социална криза, води след себе си и към реалната опасност от   институционална такава.

Затова ние сме убедени, че за оздравяване на обществения организъм е необходим нов обществен договор (между управлявани и управляващи), в изготвянето на който да участват всички български граждани (чрез техните избрани делегати /представители/), за целта на което е нужно да се свика Велико народно събрание по установения от закона ред и юридически изисквания за това. Изготвянето на нова конституция, която да отговаря на предизвикателствата на времето и на Българската национална доктрина, е от жизнено важно значение за оцеляването и просперитета на Българската нация. Време е всеки български гражданин да участва осъзнато и дейно в  демократичното управление на страната, като участва в дебата и избора на формата на управление, взаимодействията между законодателна, изпълнителна и представителна власти, и всички останали положения в  Основния Закон на страната, по който да бъде управляван, както и начина, по който да избира (овластява периодично) управляващите го по същия този Закон (бъдещата нова конституция). Като договор (завет) между народ и политически лидери, по който да отговарят пред избирателите си за изпълнението и защитата на Българските интереси и идентичност, както и за държавния суверенитет на България.

Също така сме убедени, че за излизане от моралната криза в политиката, е необходимо да се премине към мажоритарна избирателна система, която да премахне политическата безотговорност, генерирана от пропорционалната избирателна система. За да се сложи край на партийния кариеризъм, корупционен клиентелизъм и на партийните  агитки, но да има пряка отговорност на политическите дейци пред избирателите си. Които избиратели от своя страна също да излязат от клишетата на идеологическите лозунги и партийна пропаганда, като за целта участват дейно и лично в избора на конкретните кандидати.

Ние (Клуб ПОЛИТИЧЕСКА АКАДЕМИЯ) не се стремим към властта, нито участваме в партийните избори, затова НЕ агитираме за себе си, нито за която и да е партия или представители на политическата класа. Но… сме ангажирани към настоящето и бъдещето на Българския народ и Българската държава, като заставаме като свидетели за истината и гаранти, че заветът на Левски за чиста и свята Републиканска държава ще се доведе до успешно изпълнение.“

Богари Медия
Богари Медияhttps://bogari.bg/
Bogari Media - Медията на скритата истина - за нещата каквито са!

Последно качени

Свързани постове