Начало Наука Студио Трансцендентна Наука - Епизод 1

Студио Трансцендентна Наука – Епизод 1

Вижте още:

„По пътя на Гайд“ с Цветан Гайд (Част 3)

Можете да видите също и „По пътя на Гайд“ с Цветан Гайд (Част 1) и „По пътя на Гайд“ с Цветан Гайд...
video

В предаването за пръв път се излъчва архивен видеозапис на интервю на д-р Стефан Гайд, дадено от него преди повече от десет години във Врачанския исторически музей, заедно с представянето на оригинални артефакти, съхранявани там. Участва още и археологът Георги Ганецовски, понастоящем директор на музея.

Преди близо 12 години в националните медии в серия от пресконференции и книги (книгите от поредицата „Тракийското Писмо Декодирано“, можете да намерите в онлайн книжарницата Books Bogari) бяха представени откритията на д-р Стефан Гайд в областта на лингвистиката и тракологията, заедно с неговата методология, чрез която беше декодирана тракийската пиктографска писменост и прочетени древните послания върху артефактите – информационни носители от епохата на неолита и енеолита.

Напълно бе опровергана официалната тогава позиция на траколозите, които твърдяха, че траките са безписмен народ. Категорично беше доказано от екипа на д-р Гайд, че хилядолетия преди Шумер и Египет древните ни предци са ползвали свещена писменост, от която произхождат всички останали писмености в следващите възникнали по-късно цивилизации.

В серията публикувани научни трудове на Института по Т-наука бе разкрит генезисът на трако-българския език, също така на трако-българското самоопределение, като беше проследено и развитието на древната ни писменост заедно с нейната литературна традиция и свещено предание.