Медията на скритата истина. За нещата каквито са!

Сблъсъкът на поколенията. Съвременните номади. Нуждае ли се от корени модерният човек?

Има ли сблъсък между поколенията и в какво се изразява той?

Клишето за конфликта между поколенията се дължи на факта, че всяко поколение вярва, че е по-успешно от предишните, че има най-много знания и умения, и че идващите след него не са толкова добри (срв. познатата фраза „колко хубаво беше едно време“). Но старото винаги носи отговорността да предаде своя опит и да се грижи за младите, защото иначе те няма да израснат силни и в действителност да станат по-добри, както е естественият ход на живота. Динамиката на промените днес е много по-голяма от преди. Всяка следваща генерация става все по-автономна и иска да се отдели и “освободи” от старата. Но вярването, че си абсолютно независим и нямаш нужда от другите, всъщност води до егоизъм и отчуждаване в обществото. Разбира се, и новото поколение има какво да даде, но първо трябва да приеме от предишното, за да може да надгради.

Как технологичното развитие и новите леви идеологии влияят на следващите поколения?  

Покрай технологичния напредък и турбулентните последни години стана ясно, че в света настъпват процеси на „прогрес“ на много нива – в науката, културата, политиката и икономиката. Тече промяна, която е „задължителна“ – който не я приема, бива отхвърлен, заклеймен и наричан нетолерантен. Затова инвазията на прогресивните леви идеологии трябва да бъде наблюдавана внимателно – за да можем да реагираме адекватно на новите тенденции и опасности в глобалния свят.

На пръв поглед, младите хора могат да постигнат днес много повече, отколкото е било възможно преди. В същото време обаче те са по-лесно манипулирани, защото за тях е по-важно какво могат да получат тук и сега, а не толкова трайните неща и това, което ще остане след тях. Затoва и пропастта между поколенията става все по-явна – именно поради съвременния хедонистичен начин на живот и псевдолибералните „ценности“, които се прокарват в обществото. Една от тях е илюзията, че всичко е позволено, без човек да поема отговорност за постъпките си.

Също така, виждаме, че в учебните заведения подрастващите все повече се индоктринират с “нови знания” – неестествени и вредни неща се представят като нормални и като абсолютна истина. Поради това настъпление на неолиберализма към младите има нужда от отпор и твърда позиция от страна на родителите. Опасността за идните поколения е, че това “ново” може да се превърне в цялата им реалност и да остане безалтернативно, ако нямат правилната среда.

Как се създава по-добра среда за следващите поколения?

Едно от средствата, с които можем да допринесем за доброто в обществото и да се борим с проблемите в системата, е семейството. Именно в семейна среда се предават традициите и ценностите – основата, върху която можем да изградим по-добра среда за новите поколения. На този натиск, на който са подложени децата ни, трябва да бъдат противопоставени здравите семейни взаимоотношения. Домът трябва да стане крепост.

В исторически план неведнъж е ставало явно как загубата на спойката, морала и човешките ценности в обществото води до разпад. Пример за това е Римската империя, която се превръща в световна сила именно благодарение на постоянството си, родолюбието, силната връзка с традициите и упорития труд. Чрез тях римляните успяват да наложат културата и духа си на много народи. Но Рим дължи краха си на преситеността на обществото и опиянението от властта, които неизменно идват, когато моралът и ценностите са загърбени. Подобна поквара е характерна за “напредналите” държави от всички епохи, включително и в модерната. В наши дни българите имаме възможността да гледаме по друг начин на света, в който живеем, и да видим негативите и проблемите в западните общества, в които властва егоизмът. По този начин можем да преценим сами за себе си кое е наистина ценно, кое е полезно и дали всичко бляскаво и красиво си заслужава.

Съвременните номади. Нуждае ли се от корени модерният човек?

Модерният човек се стреми да избяга от забързаното ежедневие и да приеме друг модел и начин на живот. Мнозина днес търсят нещо ново и не се задържат дълго на едно място. И това е донякъде разбираемо, защото сега повече от всяка друга епоха е лесно да се пътува, а човек иска да е свободен. Но това ли е истинската свобода? Това ли е онази свобода, която съгражда и помага и на другите да се развиват в доброто? 

Когато човек пътува, трябва да използва това, за да осъзнае собствената си принадлежност и да оцени корените си и традициите на дома си. Днес мнозина се възприемат като граждани на света. Обаче културите на народите са различни и всеки е това, което е, благодарение на поколенията преди него, на техните традиции, ценности и морал.

Истината е, че човек е изгубен без корените си. Ако се отречеш от тези, от които произлизаш, никога няма да постигнеш истински успех. Развитието е надграждане, а не започване отначало, без никаква основа, на която да стъпиш.

Съвременният свят ни предоставя големи възможности, но те крият и големи опасности. Трябва да търсим ценните неща, които са издържали проверката на времето и са устояли през вековете. Те са спойката в обществото, която ни помага да открием себе си и да бъдем пълноценни членове на нашите семейство, род и нация.

Фондация Гайдhttps://guidefoundation.org/
"Пътят до едно истинско откритие е винаги всъщност историята на намиране на самия себе си." ~ Стефан Гайд /1960-2013г./ декодирал древната тракийска писменност, променил завинаги основните концепции в историческата наука и тракологията.

Последно качени

Свързани постове